Свідоцтво на торговельну марку № 74155 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 74155 (заявка 20040909837): техношок
(111)
Номер свідоцтва
74155
(210)
Номер заявки
20040909837
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.09.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2014
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.09.2024
(220)
Дата подання заявки
16.09.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2007, бюл. № 4/2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноярмарок»;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, м. Київ, ###, 04210 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЄСА";
Вул. Велика Васильківська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Дієса";
Вул. Велика Васильківська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; послуги відповідачів телефонних (для відсутніх абонентів); ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; статистичне інформування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання. 

Кл.36:

Митне посередництво; наймання на виплат (в кредит); послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; випускання цінних паперів. 

Кл.37:

Фарбування і лагодження вивісок; встановлювання і лагодження електроприладів; інформування щодо лагодження; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; встановлювання кухонного устатковання; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; усування радіозавад в електричному устаткованні; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; лагодження фотоапаратів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання. 

Кл.38:

Наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; передавання факсимільне; посилання повідомин; супутниковий зв'язок; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; наймання (прокат) факсимільної апаратури. 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) вагонів; послуги щодо відправляння вантажів; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; доставляння товарів; експедування вантажів; залізничне перевозіння; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; обгортання товарів; пакування товарів; перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; переносіння вантажу; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у перевозінні; розвантажування вантажів; зберігання товарів на складах; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) стоянок для транспортних засобів укритих; наймання (прокат) холодильників. 

Кл.40:

Друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників і т. ін.; друкування офсетне; друкування фотографій; лазерне розмічання; ламінування; проявляння фотоплівок; складальні роботи на замову; фотогравіювання; фотографічне набирання текстів. 

Кл.41:

Влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування лотерей; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; навчання індивідуальне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; публікування текстів, крім рекламних; фотографування. 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн пакування (послуги); дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; пошуки і розробляння нових товарів; перевіряння якості. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки