Свідоцтво на торговельну марку № 202001 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 202001 (заявка m201407515): супер кредит!
(111)
Номер свідоцтва
202001
(210)
Номер заявки
m201407515
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.05.2024
(220)
Дата подання заявки
29.05.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2015, бюл. № 14/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄСА»;
Вул. Червоноармійська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄСА»;
Вул. Червоноармійська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сисоєнко Ірина Володимирівна;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; макетування реклами; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; усі вищеперелічені послуги, пов'язані з реалізацією товарів 7, 9, 11, 15 класів. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки