Свідоцтво на торговельну марку № 159434 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 159434 (заявка m201110514): flyoff
(111)
Номер свідоцтва
159434
(210)
Номер заявки
m201110514
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
06.07.2011
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.07.2021
(220)
Дата подання заявки
06.07.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2012, бюл. № 15/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; зелений; білий;

(731)
Заявники

Мітолап Сергій Геннадійович;
Вул. Миколая Мурашко, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

Мітолап Сергій Геннадійович;
Вул. Миколая Мурашко, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(750)
Адреса для листування

Мітолап С. Г.;
Вул. Миколая Мурашко, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 150252 (заявка m201100320): 4cars
*150252 m201100320
Свідоцтво торговельну марку № 161041 (заявка m201116557): срлайн
*161041 m201116557
Свідоцтво торговельну марку № 283871 (заявка m201820668): bitt; вітт
*283871 m201820668
Свідоцтво торговельну марку № 164349 (заявка m201116556): srline; selected replacement line
*164349 m201116556
Свідоцтво торговельну марку № 153314 (заявка m201100321): polcar
*153314 m201100321
Свідоцтво торговельну марку № 236097 (заявка m201613489): hessil
*236097 m201613489
Свідоцтво торговельну марку № 282883 (заявка m201820167): ei pack; еі раск
*282883 m201820167
Свідоцтво торговельну марку № 164350 (заявка m201116558): srline
*164350 m201116558
Свідоцтво торговельну марку № 159435 (заявка m201110515): ecolep; eco lep
*159435 m201110515
Свідоцтво торговельну марку № 178882 (заявка m201219786): feromol-ek; feromolek
*178882 m201219786

Схожі торговельні марки