Свідоцтво на торговельну марку № 178882 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 178882 (заявка m201219786): feromol-ek; feromolek
(111)
Номер свідоцтва
178882
(210)
Номер заявки
m201219786
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.11.2022
(220)
Дата подання заявки
15.11.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2013, бюл. № 22/2013
(731)
Заявники

Мітолап Сергій Геннадійович;
Вул. Мурашка, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

Мітолап Сергій Геннадійович;
Вул. Мурашка, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(750)
Адреса для листування

Мітолап С. Г.;
Вул. Мурашка, 6 А, кв. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Добавки хімічні до комахотруйників (інсектицидів); добавки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); допоміжні рідини для абразивів; хімічні препарати для захисту від мілдью; нейтралізатори отрутних газів; хімічні препарати для захисту злаків від сажки; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів 

Кл.5:

Бактерійні отрути; бактерійні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; поживні середовища для бактеріологічних культур; бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; біологічні препарати ветеринарні; ветеринарні препарати; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; препарати для нищення гнилісних грибів; олії від ґедзів, мух; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів; дезодоранти для одягу та тканин; дезодоранти, крім особистих; детергенти на лікарські (медичні) потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); жири на ветеринарні потреби; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); їдкі (каустичні) олівці; їдкі речовини (каустики) на фармацевтичні потреби; карболінеум (засоби від паразитів); кора кедрова для відлякування комах; клейкі (липкі) речовини від мух; репеленти (відлякувальники комах); комаховіднаджувальні пахощі; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; липкі смуги (стрічки) на лікарські (медичні) потреби; препарати для нищення личинок комах; лосьйони на ветеринарні потреби; препарати для нищення мишей; препарати з мікроелементами для людей або тварин; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; хімічні препарати проти мілдью; папір проти молі; препарати для захисту від молі; липкий папір від мух; препарати для нищення мух; порошок із шпанських мушок; нашийники для тварин протипаразитні; олії лікувальні; олія скипидарна (терпентинна) на фармацевтичні потреби; отрути; препарати для нищення паразитів; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); піретрумовий порошок (інсектицидний); продукти побічні від обробляння злаків на лікарські (медичні) потреби; протипаразитні препарати; реактиви хімічні на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; репеленти (відлякувальники комах) для собак; препарати для нищення шкідливих рослин; препарати для нищення слимаків; лосьйони для собак; мийні засоби для собак; мийні засоби для тварин; ферменти на ветеринарні потреби; ферментні препарати на ветеринарні потреби; хімікати для обробляння проти філоксери; фунгіциди (протигрибкові препарати); хімічні препарати на ветеринарні потреби; мийні засоби для худоби; естери (складні ефіри) целюлози на фармацевтичні потреби; етери (прості ефіри) целюлози на фармацевтичні потреби; отрута для щурів 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 150252 (заявка m201100320): 4cars
*150252 m201100320
Свідоцтво торговельну марку № 159434 (заявка m201110514): flyoff
*159434 m201110514
Свідоцтво торговельну марку № 161041 (заявка m201116557): срлайн
*161041 m201116557
Свідоцтво торговельну марку № 283871 (заявка m201820668): bitt; вітт
*283871 m201820668
Свідоцтво торговельну марку № 164349 (заявка m201116556): srline; selected replacement line
*164349 m201116556
Свідоцтво торговельну марку № 153314 (заявка m201100321): polcar
*153314 m201100321
Свідоцтво торговельну марку № 236097 (заявка m201613489): hessil
*236097 m201613489
Свідоцтво торговельну марку № 282883 (заявка m201820167): ei pack; еі раск
*282883 m201820167
Свідоцтво торговельну марку № 164350 (заявка m201116558): srline
*164350 m201116558
Свідоцтво торговельну марку № 159435 (заявка m201110515): eco lep; ecolep
*159435 m201110515

Схожі торговельні марки