Свідоцтво на торговельну марку № 38950А fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 38950А (заявка 2002010201): egoist
(111)
Номер свідоцтва
38950А
(210)
Номер заявки
2002010201
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.01.2012
(220)
Дата подання заявки
14.01.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2009, бюл. № 22/2009
(732)
Власники

ХОРС ЛІМІТЕД;
26, Нікоу Паттічі Стр., Р.С. 3071, Лімассол, Кіпр (CY)

(740)
Довірена особа

ТОВ "ІВП Група", Кістерський К.А.;
А/с 87, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

ТОВ "ІВП Група", Кістерський К.А.;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Кава, чай, замінники кави 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 200999 (заявка m201406201): egoist
*200999 m201406201
Свідоцтво торговельну марку № 119101 (заявка m200821168)
*119101 m200821168
Свідоцтво торговельну марку № 52854А (заявка 20030910261): інфініто
*52854А 20030910261
Свідоцтво торговельну марку № 147512 (заявка m201018875): egoiste
*147512 m201018875

Схожі торговельні марки