Заявка на торговельну марку № 20030910116 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 20030910116: centurion; с
(210)
Номер заявки
20030910116
(220)
Дата подання заявки
23.09.2003
(731)
Заявники

Приватне підприємство «Компекс»;
Бульв. 50-річчя Перемоги, ###, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кустовецький Сергій Васильович;
Бульв. 50-річчя Перемоги, ###, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; видання електронні (завантажні); високочастотна апаратура; головні процесові блоки (процесори); голограми; джукбокс до комп'ютерів; дискети; диски магнітні; диски оптичні; дисководи (до комп'ютерів); дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси (до комп'ютерів); пристрої для обробляння інформації; пристрої для керування на відстані; килимки під комп'ютерні мишки; кодувальники магнітні; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютери; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютери малі переносні (дорожні); комп'ютери портативні; програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерні пристрої для магнітної стрічки; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні носії інформації; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); носії інформації оптичні; оптичні волокна (світловоди); передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; плати кремнієві (до зінтегрованих схем); розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; розпізнавальні картки магнітні; сканери (обладдя для обробляння інформації); текстові процесори 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; допомога в керуванні справами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; обробляння текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.37:

Встановлювання і лагодження електроприладів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів 

Інші торговельні марки цього власника