Заявка на торговельну марку № 20030910115 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 20030910115: компекс; komnekc
(210)
Номер заявки
20030910115
(220)
Дата подання заявки
23.09.2003
(731)
Заявники

Приватне підприємство «Компекс»;
Бульв. 50-річчя Перемоги, ###, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кустовецький Сергій Васильович;
Бульв. 50-річчя Перемоги, ###, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; видання електронні (завантажні); високочастотна апаратура; головні процесові блоки (процесори); голограми; джукбокс до комп'ютерів; дискети; диски магнітні; диски оптичні; дисководи (до комп'ютерів); дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси (до комп'ютерів); пристрої для обробляння інформації; пристрої для керування на відстані; килимки під комп'ютерні мишки; кодувальники магнітні; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютери; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютери малі переносні (дорожні); комп'ютери портативні; програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерні пристрої для магнітної стрічки; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні носії інформації; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); носії інформації оптичні; оптичні волокна (світловоди); передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; плати кремнієві (до зінтегрованих схем); розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; розпізнавальні картки магнітні; сканери (обладдя для обробляння інформації); текстові процесори 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; допомога в керуванні справами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; обробляння текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; консультування щодо інтелектуальної власності; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 321805 (заявка m202024487): komekc; комекс
*321805 m202024487
Свідоцтво торговельну марку № 29208 (заявка 2000062562): komekc; комекс
*29208 2000062562
Свідоцтво торговельну марку № 17527 (заявка 96123068): komtekc; комтекс comtex
*17527 96123068