Свідоцтво на торговельну марку № 119476 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 119476 (заявка m200815198): viadelux
(111)
Номер свідоцтва
119476
(210)
Номер заявки
m200815198
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
09.08.2018
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.08.2018
(220)
Дата подання заявки
08.08.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2010, бюл. № 5/2010
(731)
Заявники

Будько Сергій Геннадійович;
Вул. Володимирська, 51-###, кв. ###, м. Київ, 01034 (UA)

(732)
Власники

Будько Сергій Геннадійович;
Вул. Володимирська, 51-###, кв. ###, м. Київ, 01034 (UA)

(750)
Адреса для листування

Будько Сергій Геннадійович;
Вул. Володимирська, 51-###, кв. ###, м. Київ, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Інші торговельні марки цього власника