Заявка на торговельну марку № m200814704 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200814704: медіалюкс; medialux
(210)
Номер заявки
m200814704
(220)
Дата подання заявки
31.07.2008
(731)
Заявники

Будько Сергій Геннадійович;
###, м. Київ, вул. Володимирська, 51-###, кв. 57 (UA)

(750)
Адреса для листування

Будько Сергій Геннадійович;
Вул. Володимирська, буд. 51-###, кв. ###, м. Київ, ###, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи. До Класу 35 належать,; головним чином,; послуги,; що їх надають особам чи установам,; з метою: (1) допомогти в роботі чи керуванні торговельними підприємствами,; або (2) допомогти в керуванні справами або комерційною діяльністю в промисловій чи торговельній ініціативі,; а також послуги,; що їх надають рекламні підприємства,; які забезпечують зв'язок зі споживачами та сповіщають про всілякі товари і послуги за допомогою усіх засобів інформування. Зокрема,; до Класу належать: - розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; такі послуги можуть надаватися роздрібними магазинами, підприємствами оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, наприклад через веб-сайти або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; - послуги щодо реєстрування, переписування, складання, збирання, передавання та систематизування письмових повідомин і записів, а також щодо збирання математичних і статистичних даних; - послуги рекламних агентств, а також такі послуги як розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою. До цього Класу можна віднести рекламування інших послуг таких як, наприклад, банківські позики, а також радіорекламу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 119476 (заявка m200815198): viadelux
*119476 m200815198
Свідоцтво торговельну марку № 161876 (заявка m201109369): green business party
*161876 m201109369

Схожі торговельні марки