Свідоцтво на торговельну марку № 185811 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 185811 (заявка m201309315): пантеры
(111)
Номер свідоцтва
185811
(210)
Номер заявки
m201309315
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.05.2023
(220)
Дата подання заявки
28.05.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2014, бюл. № 9/2014
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ніколаєнко Вікторія Миколаївна;
А/с 10285, вул. Мироносицька, 91, к. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Ніколаєнко Вікторія Миколаївна;
А/с 10285, вул. Мироносицька, 91, к. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Послуги щодо охорони майна та людей; стеження за охоронною сигналізацією. 

Схожі торговельні марки