Заявка на торговельну марку № m201810351 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201810351: тепло і точка
(210)
Номер заявки
m201810351
(220)
Дата подання заявки
02.05.2018
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 187032 (заявка m201401007): landing
*187032 m201401007