Свідоцтво на торговельну марку № 187032 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 187032 (заявка m201401007): landing
(111)
Номер свідоцтва
187032
(210)
Номер заявки
m201401007
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.01.2024
(220)
Дата подання заявки
28.01.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2014, бюл. № 11/2014
(731)
Заявники

Щур Сергій Володимирович;
Вул. Тимофія Шамрила, 7, кв. 50, м. Київ, 04112 (UA)

(732)
Власники

Щур Сергій Володимирович;
Вул. Тимофія Шамрила, 7, кв. 50, м. Київ, 04112 (UA)

(740)
Довірена особа

Трембовецька Т.П.;
Вул. Кадетський Гай, буд. 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; радіомовлення; передавання повідомин; телевізійне мовлення; передавання телеграм; телеграфні послуги; телеграфний зв'язок; телефонні послуги; телефонний зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); кабельне телевізійне мовлення; радіотелефонний зв'язок; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; електронна пошта; факсимільне передавання; інформування щодо телекомунікацій; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; наймання (прокат) факсимільної апаратури; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) телефонів; супутниковий зв'язок; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо телеконференцій; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання доступу до баз даних; послуги голосової пошти; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання цифрових файлів; мовлення бездротове; послуги щодо відеоконференцій; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; відправляння та отримування електронних повідомин та електронних зображень в мережі інтернет за допомогою інтернет-пейджерів; забезпечування спілкування через інтернет-чати; забезпечування спілкування через інтернет-форуми; забезпечування спілкування через інтернет-блоги (інтернет-щоденники); надавання веб-інтерфейсу для користування та керування електронною поштою; надавання доступу до дискового простору для розміщування інтернет-пошти; надавання доступу до дискового простору для розміщування особистої інформації в мережі інтернет; послуги, що дають змогу усно і візуально спілкуватися одній людині з іншою людиною за допомогою інтернету, а саме: IP-телефонії та інтернет-пейджерів; послуги зв'язку за допомогою веб-сторінок; послуги провайдерів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки