Свідоцтво на торговельну марку № 218978 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 218978 (заявка m201418160): nextbike
(111)
Номер свідоцтва
218978
(210)
Номер заявки
m201418160
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.12.2024
(220)
Дата подання заявки
18.12.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2016, бюл. № 22/2016
(731)
Заявники

Кушка Олексій Анатолійович;
Просп. Правди, ###, кв. ###, м. Київ, 04108 (UA)

(732)
Власники

Кушка Олексій Анатолійович;
Просп. Правди, ###, кв. ###, м. Київ, 04108 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Свентозельська Тетяна Русланівна;
А/с 15, м. Київ, 02206 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; допомога в керуванні справами; ділові довідки; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; аналізування собівартості; розповсюджування рекламних матеріалів; послуги щодо фотокопіювання; служби працевлаштовування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; аудит комерційної діяльності; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; машинописні роботи; демонстрування товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів, в тому числі щодо наймання (прокату) транспортних засобів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; множення документів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; експертування на ділову успішність; аукціонний продаж; вивчання ринку, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; ділове оцінювання; ділове розвідування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; рекламування, в тому числі щодо наймання (прокату) транспортних засобів; радіорекламування; ділове досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги стенографістів; телевізійне рекламування; записування повідомин (канцелярські роботи); оформляння вітрин; рекламні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; досліджування ринкове; керування комп'ютерними файлами; фахове консультування щодо підприємництва, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; економічне прогнозування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; визначання громадської думки; готування платіжних документів; комплектування штату працівників; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві (посередництво); послуги секретарів; складання податкових декларацій; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; обробляння текстів; передплачування газет (посередництво); реклама поштою; керування справами в готелях; керування справами артистів-виконавців; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо огляду преси; наймання (прокат) торговельних автоматів; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; послуги з порівнювання цін; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); інвойсування; написання рекламних текстів; збирання статистичних даних; макетування реклами; пошук спонсорів; влаштовування показів мод на рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; керування справами спортсменів; маркетинг; телемаркетинг; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; наймання (прокат) торговельних стендів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; пошукова оптимізація; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; рекламування з використанням плати за клацання, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги щодо комерційного посередництва, в тому числі у сфері наймання (прокату) транспортних засобів; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів 

Кл.39:

Надавання інформації щодо напрямків руху на подорожувальні потреби; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) місць на велостоянках; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів, в тому числі велосипедів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; паркування транспортних засобів, в тому числі велосипедів; попереднє замовляння транспортних засобів, в тому числі велосипедів; посередництво у перевозінні; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; буксирування пошкоджених транспортних засобів; влаштовування круїзів; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; пілотування; проводіння суден (лоцманські послуги); доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); зберігання товарів; зберігання товарів на складах; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання на складах; інформування щодо перевозіння; логістика транспортна; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) автобусів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) навігаційних систем; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування (фасування) товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у фрахтуванні; послуги водіїв; послуги водно-прогулянкового транспорту; послуги кур'єрів (доставляння повідомин або товарів); послуги таксі; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; розвантажування вантажів; супроводжування подорожувальників; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; франкування пошти 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки