Свідоцтво на торговельну марку № 165530 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 165530 (заявка m201120135): veliki
(111)
Номер свідоцтва
165530
(210)
Номер заявки
m201120135
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2021
(220)
Дата подання заявки
15.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2013, бюл. № 1/2013
(731)
Заявники

Кушка Олексій Анатолійович;
Вул. Ак. Проскури, ###, кв. ###, м. Харків, 61070 (UA)

(732)
Власники

Кушка Олексій Анатолійович;
Вул. Ак. Проскури, ###, кв. ###, м. Харків, 61070 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Курзін Олександр Анатолійович;
Вул. П. Григоренка, 36, кв. 543, м. Київ, 02140

(750)
Адреса для листування

Курзін О. А.;
А/с 112, м. Київ, 02206 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів, в тому числі велосипедів; інформування щодо лагодження; клепання; лакування; лагодження транспортних засобів, в тому числі велосипедів; лискування транспортних засобів, в тому числі велосипедів; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття транспортних засобів, в тому числі велосипедів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування), в тому числі велосипедів; відновлювання протекторів шин; протикорозійне обробляння транспортних засобів, в тому числі велосипедів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; устатковування і лагодження складів; технічне доглядання транспортних засобів, в тому числі велосипедів; чищення транспортних засобів, в тому числі велосипедів; вулканування шин (лагодження). 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки