Свідоцтво на торговельну марку № 164920 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 164920 (заявка m201114955): shop-admin
(111)
Номер свідоцтва
164920
(210)
Номер заявки
m201114955
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.09.2021
(220)
Дата подання заявки
22.09.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2012, бюл. № 24/2012
(731)
Заявники

Каменцов Геннадій Петрович;
Вул. Бережанська, 18, кв. 91, м. Київ, 04201 (UA)

(732)
Власники

Каменцов Геннадій Петрович;
Вул. Бережанська, 18, кв. 91, м. Київ, 04201 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ковтуненко Євгеній Ігорович;
Вул. Івана Пулюя, 1, кв. 251, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Каменцов Геннадій Петрович;
Вул. Серафимовича, 5, кв. 54, м. Київ, 02152 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі, підприємствах оптової торгівлі або через веб-сайти; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби. 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дублювання комп'ютерних програм; експертування; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння якості. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 114407 (заявка m200807414): dress-code
*114407 m200807414

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 232583 (заявка m201604461): admin service
*232583 m201604461
Свідоцтво торговельну марку № 81723 (заявка m200710173): sys admin
*81723 m200710173
Свідоцтво торговельну марку № 30756 (заявка 2000052233): taos the sys admin company
*30756 2000052233
Свідоцтво торговельну марку № 247245 (заявка m201701353): a-shop; a shop; а
*247245 m201701353
Свідоцтво торговельну марку № 170897 (заявка m201222545): a-shop
*170897 m201222545
Свідоцтво торговельну марку № 321531 (заявка m202125457): dental shop
*321531 m202125457
Свідоцтво торговельну марку № 321420 (заявка m202020796): pony shop
*321420 m202020796
Свідоцтво торговельну марку № 321301 (заявка m202013249): craft; studio barber shop
*321301 m202013249
Свідоцтво торговельну марку № 320838 (заявка m202023903): termo shop; termo.shop
*320838 m202023903