Заявка на торговельну марку № m202015155 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202015155: latinium; germany
(210)
Номер заявки
m202015155
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий; жовтий; темножовтий; світложовтий; коричневий; червоний; рожевий; зелений; темнозелений; блакитний; сірий; чорний;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційнихпропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендернихпроцедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адмініструванняпрограмлояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійнихклієнтівавіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудитфінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керуваннядлякомпаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламніпотреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод усферіпідприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадськоїдумки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовуванняпередплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжнихдокументів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідковіпослуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькоюдіяльністю; допомога укомерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги длякеруванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницькоїдіяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сферіпідприємницькоїдіяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютернібази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницькоїдіяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністювільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністюспортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформуваннята порадидля споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керуванняліцензуванням товарів іпослуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керуванняперсоналом; консультування з керування підприємницькоюдіяльністю; консультуванняз комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційноїстратегії щодозв'язків з громадськістю; консультуванняз організовуванняпідприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт звидання програмногозабезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайновихторговельних майданчиків для покупців та продавців товарів іпослуг; написаннябіографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламнихтекстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляннятекстів; оновлюваннярекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних укомп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізаціявідвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показівмод на рекламні потреби; організовування ярмарків накомерційні або рекламніпотреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінюванняпідприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодоорганізовування ікерування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги усфері підприємницькоїдіяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів дляпідприємців, якіпотребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективностіпідприємницькоїдіяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницькоїдіяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги змакетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі[офісніроботи]; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокаціїдляпідприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для іншихпідприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складанняграфіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керуваннясписками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортноекспортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодокомерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодооптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратівта товарівмедичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажнихмузичнихтворів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібногопродажузавантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібногопродажузавантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послугищодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічнихпрепаратів татоварів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах дляінших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляннятоварів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефоннихдзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офіснихмашин іобладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокатрекламнихматеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокатторговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічне тестування для відбиранняперсоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєструванняписьмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів навебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламуванняпоштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукуваннядокументів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджуваннязразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламнихматеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизуванняінформації укомп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складанняіндексівінформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам дляінших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивнихподій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм дляпродажутоварів через телемагазини; стенографування; текстове записуванняінформації [офісніроботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування таукладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультуваннящодопідприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь третіх осіб,товарів30, 31, 32, 33, 34 класів (крім їх транспортування), для забезпечення покупцям зручногооглядання та купування цих товарів на підприємствах оптової чи роздрібноїторгівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки