Свідоцтво на торговельну марку № 212316 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 212316 (заявка m201503139): gc; gigacenter
(111)
Номер свідоцтва
212316
(210)
Номер заявки
m201503139
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.03.2025
(220)
Дата подання заявки
10.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2016, бюл. № 10/2016
(731)
Заявники

Курочко Назарій Васильович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 89, кв. 19, м. Київ, 03127 (UA)

(732)
Власники

Курочко Назарій Васильович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 89, кв. 19, м. Київ, 03127 (UA)

(740)
Довірена особа

Марченко Вiталiй Омелянович (№ 10);
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко Вiталiй Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; агентства комерційного інформування; агентства працевлаштування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; послуги щодо викликання по радіо чи по телефону; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; телевізійне транслювання кабельними мережами; комп'ютерне передавання повідомлень і зображень; телевізійне транслювання; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; передавання телеграм; факсимільне передавання; пересилання повідомлень; послуги голосової пошти; радіотранслювання; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги телеконференцзв'язку; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); архітектурні послуги; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; встановлювання справжності творів мистецтва; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); промисловий дизайн; художній дизайн; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища (довкілля); підводне досліджування; дублювання комп'ютерних програм; науково-технічне експертування; експертування нафтових родовищ; консультування щодо енергозберігання; засівання хмар (щоб спричинити опади); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; топографічне знімання; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування, в тому числі створювання та написання програм для обробки даних; відновлювання комп'ютерних даних; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; досліджування в косметології; метеорологічне інформування (прогнозування погоди); досліджування у механіці; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; оцифровування документів (сканування); оцінювання якості вовни; оцінювання якості лісу на пні; планування розвитку міст; послуги наукових лабораторій; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування у фізиці; хімічний аналіз; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості; орендування комп'ютерів для обробки даних; орендування програм щодо обробки даних; досліджування в галузі інформаційних технологій щодо обробки даних; комп'ютерне програмування для систем обробки даних та систем комунікації; прокат (орендування) і оновлювання програмного статку для обробки даних; удосконалювання комп'ютерних програм для обробки даних; розробляння та створювання комп'ютерних технологій в галузі керування проектами щодо обробки електронних даних; науково-технологічні послуги, що стосуються обробки, аналізу та перетворювання даних; досліджування, і проектування, що стосуються аналізування та перетворювання даних; консалтинг у галузі розробляння, створювання та удосконалювання комп'ютерних мереж і додатків для хмарних обчислювань та обробки даних; проектування, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм для обробки даних; прокат (орендування) комп'ютерних периферійних пристроїв; науково-технологічні послуги з розробляння та оновлювання алгоритмів і комп'ютеризованих методів для обробки телекомунікаційних та навігаційних даних; перевіряння, аналізування і моніторинг систем алгоритмів для обробки телекомунікаційних та навігаційних даних; проектування, розробляння, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм обробки текстів; проектування, розробляння, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм для контролювання виконуваних процедур; адміністрування серверів; послуги з хостингу серверів; проектування і розробляння системного програмного статку для комп'ютерних мереж та серверів; надавання в оренду системного програмного статку для комп'ютерних мереж і серверів; надавання в оренду дискової пам'яті (інформаційного простору) на серверах для розміщування електронних дощок об'яв; надавання у тимчасове користування у режими он-лайн незавантажного системного програмного статку для комп'ютерних мереж та серверів; послуги щодо обробки даних та електронного зберігання інформації і даних за допомогою дата-центрів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 196864 (заявка m201321683): giga watt; gigawatt
*196864 m201321683
Свідоцтво торговельну марку № 129955 (заявка m200911599): gigatrans
*129955 m200911599
Свідоцтво торговельну марку № 203244 (заявка m201316834): gigacenter
*203244 m201316834
Свідоцтво торговельну марку № 253632 (заявка m201706917): gigagroup
*253632 m201706917
Свідоцтво торговельну марку № 291740 (заявка m201905377): gigasafe
*291740 m201905377
Свідоцтво торговельну марку № 232567 (заявка m201604118): gigagroup
*232567 m201604118
Свідоцтво торговельну марку № 212315 (заявка m201503138): gigatrans
*212315 m201503138