Свідоцтво на торговельну марку № 203244 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 203244 (заявка m201316834): gigacenter
(111)
Номер свідоцтва
203244
(210)
Номер заявки
m201316834
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2023
(220)
Дата подання заявки
16.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2015, бюл. № 17/2015
(731)
Заявники

Курочко Назарій Васильович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 89, кв. 19, м. Київ, 03127 (UA)

(732)
Власники

Курочко Назарій Васильович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 89, кв. 19, м. Київ, 03127 (UA)

(740)
Довірена особа

Марченко Вiталiй Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко В. О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання телеграм; передавання факсимільне; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; аналізування води; аналізування комп'ютерної системи; аналізування почерку (графологія); послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дизайн художній; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища (довкілля); досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування науково-технічне; експертування нафтових родовищ; консультування щодо енергозберігання; засівання хмар (щоб спричинити опади); послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; досліджування в косметології; метеорологічне інформування (прогнозування погоди); досліджування в механіці; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшення викидів вуглекислого газу; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; оцифровування документів (сканування); якісне оцінювання вовни; якісне оцінювання лісу на пні; планування розвитку міст; послуги наукових лабораторій; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості; орендування комп'ютерів для обробки даних; орендування програм щодо обробки даних; комп'ютерне програмування, в тому числі створювання та написання програм для обробки даних; досліджування в галузі інформаційних технологій щодо обробки даних; проектування і розробляння систем для обробки даних; комп'ютерне програмування для систем обробки даних та систем комунікації; прокат (орендування) і оновлювання программного статку для обробки даних; удосконалювання комп'ютерних програм для обробки даних; розробляння та створювання комп'ютерних технологій в галузі керування проектами щодо обробки електронних даних; науково-технологічні послуги, що стосуються обробки, аналізу та перетворювання даних; досліджування і проектування, що стосуються аналізування та перетворювання даних; консалтинг у галузі розробляння, створювання та удосконалювання комп'ютерних мереж і додатків для хмарних обчислень та обробки даних; проектування і розробляння систем вводу, виводу, відображення та зберігання даних; проектування, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм для обробки даних; прокат (орендування) комп'ютерних периферійних пристроїв; науково-технологічні послуги з розробляння та оновлювання алгоритмів і комп'ютерізованих методів для обробки телекомунікаційних та навігаційних даних; перевіряння, аналізування і моніторинг систем алгоритмів для обробки телекомунікаційних та навігаційних даних; проектування, розробляння, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм для обробки текстів; проектування, розробляння, обслуговування та оновлювання комп'ютерних програм для контролювання виконуваних процедур; адміністрування серверів; послуги з хостингу сервер; проектування і розробляння системного програмного статку для комп'ютерних мереж та серверів; надавання в оренду системного програмного статку для комп'ютерних мереж і серверів; надавання в оренду дискової пам'яті (інформаційного простору) на серверах для роміщування електронних дощок об'яв; надавання у тимчасове користування в режимі он-лайн незавантажного системного програмного статку для комп'ютерних мереж та серверів; послуги щодо обробки даних та електронного зберігання інформації і даних за допомогою дата-центрів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 212316 (заявка m201503139): gc; gigacenter
*212316 m201503139
Свідоцтво торговельну марку № 196864 (заявка m201321683): giga watt; gigawatt
*196864 m201321683
Свідоцтво торговельну марку № 129955 (заявка m200911599): gigatrans
*129955 m200911599
Свідоцтво торговельну марку № 253632 (заявка m201706917): gigagroup
*253632 m201706917
Свідоцтво торговельну марку № 291740 (заявка m201905377): gigasafe
*291740 m201905377
Свідоцтво торговельну марку № 232567 (заявка m201604118): gigagroup
*232567 m201604118
Свідоцтво торговельну марку № 212315 (заявка m201503138): gigatrans
*212315 m201503138

Схожі торговельні марки