Заявка на торговельну марку № m201507079 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201507079: gigacell
(210)
Номер заявки
m201507079
(220)
Дата подання заявки
19.05.2015
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; 3D-окуляри; анодні батареї; батареї для запалювання; батареї електричні; бездротові телефони; гальванічні батареї; гальванічні елементи; ліхтарі фотографічні; ліхтарі, лампи оптичні; мобільні телефони / стільникові телефони; наснажувальні пристрої для акумуляторів; сигнальні ліхтарі; сонячні батареї; сонячні панелі для виробляння електроенергії; спалахові, блимкі ліхтарі чарівні ліхтарі 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи, агентства комерційного інформування; агентства працевлаштування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств]; послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. / 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 283428 (заявка m201931652): шекоте; wekome
*283428 m201931652
Свідоцтво торговельну марку № 281732 (заявка m201931651): шекоте; wekome
*281732 m201931651
Свідоцтво торговельну марку № 276302 (заявка m201927181): sonexx double; хх
*276302 m201927181
Свідоцтво торговельну марку № 271103 (заявка m201905924): gp ultra plus
*271103 m201905924
Свідоцтво торговельну марку № 190046 (заявка m201311447): super glue; 505
*190046 m201311447
Свідоцтво торговельну марку № 205737 (заявка m201413315): золотая сила это наша сила
*205737 m201413315
Свідоцтво торговельну марку № 237975 (заявка m201716772): rablex
*237975 m201716772
Свідоцтво торговельну марку № 264547 (заявка m201716166): sonex
*264547 m201716166
Свідоцтво торговельну марку № 209968 (заявка m201414976): золотая сила; это наша сила
*209968 m201414976
Свідоцтво торговельну марку № 262600 (заявка m201822909): vidson
*262600 m201822909
Свідоцтво торговельну марку № 271102 (заявка m201905923): gp greencell
*271102 m201905923
Свідоцтво торговельну марку № 183547 (заявка m201302397): золотая сила; это наша сила
*183547 m201302397
Свідоцтво торговельну марку № 254011 (заявка m201809488): golden power
*254011 m201809488
Свідоцтво торговельну марку № 222535 (заявка m201618961): енергія
*222535 m201618961
Свідоцтво торговельну марку № 273354 (заявка m201806874): rablex
*273354 m201806874
Свідоцтво торговельну марку № 233387 (заявка m201623574): imax; excellent battery
*233387 m201623574
Свідоцтво торговельну марку № 252434 (заявка m201705914): ambulatory
*252434 m201705914
Свідоцтво торговельну марку № 197134 (заявка m201414979): raymax
*197134 m201414979
Свідоцтво торговельну марку № 250838 (заявка m201711970): remax
*250838 m201711970
Свідоцтво торговельну марку № 268737 (заявка m201902422): gpsuper power; gp super power
*268737 m201902422
Свідоцтво торговельну марку № 247222 (заявка m201700983): реймакс
*247222 m201700983
Свідоцтво торговельну марку № 228394 (заявка m201602155): welding master; наш свармастер
*228394 m201602155
Свідоцтво торговельну марку № 228393 (заявка m201602154): garden tool
*228393 m201602154
Свідоцтво торговельну марку № 204949 (заявка m201507039): mustang
*204949 m201507039
Свідоцтво торговельну марку № 226502 (заявка m201611677): pasco
*226502 m201611677
Свідоцтво торговельну марку № 255510 (заявка m201801240): w-king; w king
*255510 m201801240
Свідоцтво торговельну марку № 265878 (заявка m201825936): wk design
*265878 m201825936
Свідоцтво торговельну марку № 253448 (заявка m201701560): mustang
*253448 m201701560
Свідоцтво торговельну марку № 286411 (заявка m201818762): mustang
*286411 m201818762
Свідоцтво торговельну марку № 287077 (заявка m201901561): osel; osэl
*287077 m201901561
Свідоцтво торговельну марку № 267303 (заявка m201902430): gp super
*267303 m201902430
Свідоцтво торговельну марку № 267300 (заявка m201902247): gp super golden power
*267300 m201902247
Свідоцтво торговельну марку № 208447 (заявка m201412334): ningbo yake electric; jian sheng; js; sj
*208447 m201412334
Свідоцтво торговельну марку № 206713 (заявка m201510070): super glue; 505
*206713 m201510070
Свідоцтво торговельну марку № 256748 (заявка m201711958): energia
*256748 m201711958
Свідоцтво торговельну марку № 268754 (заявка m201905105): gp super
*268754 m201905105
Свідоцтво торговельну марку № 264756 (заявка m201725241): pasco
*264756 m201725241
Свідоцтво торговельну марку № 226501 (заявка m201611675): raymax
*226501 m201611675
Свідоцтво торговельну марку № 179087 (заявка m201309045): garden tool
*179087 m201309045
Свідоцтво торговельну марку № 198093 (заявка m201413313): lux; yj; yajia
*198093 m201413313
Свідоцтво торговельну марку № 293728 (заявка m201910747): vimu
*293728 m201910747
Свідоцтво торговельну марку № 204219 (заявка m201410546): наш свармастер; welding master
*204219 m201410546
Свідоцтво торговельну марку № 186035 (заявка m201302394): raptor
*186035 m201302394
Свідоцтво торговельну марку № 285463 (заявка m201804746): remax
*285463 m201804746
Свідоцтво торговельну марку № 197133 (заявка m201414978): pasco
*197133 m201414978
Свідоцтво торговельну марку № 233609 (заявка m201603618): mustang
*233609 m201603618

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 246053 (заявка m201621501): gigacell
*246053 m201621501
GIGABELL
Свідоцтво торговельну марку № 212316 (заявка m201503139): gc; gigacenter
*212316 m201503139
Свідоцтво торговельну марку № 203244 (заявка m201316834): gigacenter
*203244 m201316834