Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 297633 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297633 (заявка m201910193): 220v
(111)
Номер свідоцтва
297633
(210)
Номер заявки
m201910193
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.04.2029
(220)
Дата подання заявки
26.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2021, бюл. № 19/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники

Бані Іштван Іванович;
Вул. Рожошкерт, ###, м. Берегове, Закарпатська обл., 90202 (UA)

(732)
Власники

Бані Іштван Іванович;
Вул. Рожошкерт, ###, м. Берегове, Закарпатська обл., 90202 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Литвиненко Юлія Олександрівна;
Вул. Білоруська, 3, кв. 107, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Машини, верстати, інструменти з механічним приводом; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; бетономішалки (машини); верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; викрутки електричні; генератори аварійного живлення; генератори змінного струму; деревообробні верстати; електричні зварювальні апарати; електричні молоти; електрогенератори; електродугові зварювальні апарати; електродугові різальні апарати; ножі для косарок; пневматичні молоти; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом; свердлильні верстати; свердлильні головки (частини машин); свердлильні патрони (частини машин); щітки вугільні (електрика) 

Кл.8:

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; абразивні інструменти ручні; бури (ручні інструменти); викрутки неелектричні; гайковерти (ручні інструменти); гайкові ключі (ручні інструменти); гострильні камені; гострильні круги (ручні інструменти); гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці; гострогубці-бокорізи для розрізування обв'язок; гофрувальне знаряддя металеве; долота; долота для скульпторів; долота довбальні; домкрати з ручним приводом; зубила (ручні інструменти); зубила канавкові (ручні інструменти); киянки (ручні інструменти); клепала (ручні інструменти); клепальні молотки (ручні інструменти); кліщі; круги шліфувальні наждачні; кувалди; леза (ручні інструменти); ножиці садові; ножиці садові криві; ножі з висувним лезом; перфоратори (ручні інструменти); пилки (ручні інструменти); сокири; сокири для довбання отворів; сокирки 

Кл.9:

Апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; автоматичні вимикачі; адаптери електричні; акумулятори електричні; акумулятори електричні для транспортних засобів; амперметри; аудіо-, відеоприймачі; батареї електричні; блискавковідводи; взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; вилки електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; витратоміри; відгалужувальні коробки (електрика); вольтметри; гальванічні батареї; гальванічні елементи; дверні дзвоники електричні; детектори; детектори диму; джгути електричних проводів для автомобілів; дзвоники (попереджальні пристрої); електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних батарей; засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків; захисні шоломи; з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі проводів (електрика); інвертори (електрика); кабелепроводи електричні; кабелі для стартерів; кабелі електричні; колектори електричні; конденсатори електричні; контакти електричні; коробки з'єднання (електрика); котушки електричні; котушки індуктивності (електрика); лічильники; матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі),; мідний дріт в ізоляції; накривки захисні для штепсельних розеток; напівпровідники; нитки розпізнавальні для електричних проводів; обмежувачі (електрика); оболонки для електричних кабелів; оболонки розпізнавальні для електричних проводів; перетворювачі електричні; покажчики електровтрат; проблискові ліхтарі (світлові сигнальні пристрої); провідники електричні; проводи електричні; проводка (електрика); регулятори освітлювання (світлорегулятори) електричні; регулятори освітлювання сцени; резистори електричні; реле електричні, а саме: реле часу, реле напруги, реле сутінкове, реле проміжне; розетки електричні; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); світлодіоди (LED); світлодіоди на квантових точках (QLED); світлодіоди органічні (OLED); сонячні батареї; сонячні панелі для виробляння електроенергії; телефонні проводи; термостати; термостати цифрові для систем клімат-контролю; транзистори (електроніка); трансформатори (електрика); трансформатори підвищувальні; тримачі для електричних котушок; фотоелементи; муфти з'єднувальні для електричних кабелів; звукові пристрої сигнальні; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 

Кл.11:

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, вентилювання; бактерицидні лампи для очищання повітря; вентилятори (кондиціонування повітря); вентилятори (частини кондиціонувального устатковання); вентилятори для особистого використання, електричні; вибухобезпечні ліхтарі; газонаповнені лампи; газорозрядні трубки для освітлювання електричні; гірлянди з ліхтариків святкові; килими електронагрівні; китайські ліхтарики; лампи; лампи електричні; лампочки для новорічних ялинок електричні; ліхтарі вуличні; ліхтарі для автомобілів; ліхтарі для освітлювання; ліхтарі кишенькові електричні; ліхтарі налобні; люмінесцентні трубки для освітлювання; люстри; нагрівачі повітря; обігрівачі (опалювальні апарати); освітлювальні апарати світлодіодні (LED); радіатори електричні; світильники підлогові; світильні апарати для транспортних засобів; світильні лампи; світильні лампи електричні; патрони для електричних ламп 

Кл.35:

Адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); сприяння продажам для інших; послуги імпортно-експортних агентств; маркетинг; представлення товарів на засадах інформування з метою роздрібного продажу товарів,; а саме: бетономішалок (машин),; верстатів для нарізування різьби на внутрішній поверхні,; верстатів для нарізування різьби на зовнішній поверхні,; викруток електричних,; генераторів аварійного живлення,; генераторів змінного струму,; деревообробних верстатів,; електричних зварювальних апаратів,; електричних молотів,; електрогенераторів,; електродугових зварювальних апаратів,; електродугових різальних апаратів,; ножів для косарок,; пневматичних молотів,; ручних інструментів,; крім інструментів з ручним приводом,; свердлильних верстатів,; свердлильних головок (частин машин),; свердлильних патронів (частин машин),; щіток вугільних (електрика),; абразивних інструментів ручних,; бурів (ручних інструментів),; викруток неелектричних,; гайковертів (ручних інструментів),; гайкових ключів (ручних інструментів),; гострильних каменів,; гострильних кругів (ручних інструментів),; гострих різальних інструментів (ручних),; гострогубців,; гострогубців-бокорізів для розрізування обв'язок,; гофрувального знаряддя металевого,; долотів,; долотів для скульпторів,; долотів довбальних,; домкратів з ручним приводом,; зубил (ручних інструментів),; зубил канавкових (ручних інструментів),; киянок (ручних інструментів),; клепал (ручних інструментів),; клепальних молотків (ручних інструментів),; кліщів,; кругів шліфувальних наждачних,; кувалд,; лез (ручних інструментів),; ножиць садових,; ножиць садових кривих,; ножів з висувним лезом,; перфораторів (ручних інструментів),; пилок (ручних інструментів),; сокир,; сокир для довбання отворів,; сокирок,; автоматичних вимикачів,; адаптерів електричних,; акумуляторів електричних,; акумуляторів електричних для транспортних засобів,; амперметрів,; аудіо-,; відеоприймачів,; батарей електричних,; блискавковідводів,; взуття для захисту у разі нещасних випадків,; від проміння і вогню,; вилок електричних,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних покажчиків,; вимірювальних приладів,; вимірювальних приладів електричних,; вимірювальних пристроїв,; випрямлячів струм,; високочастотної апаратури,; витратомірів,; відгалужувальних коробок (електрики),; вольтметрів,; гальванічних батарей,; гальванічних елементів,; дверних дзвоників електричних,; детекторів,; детекторів диму,; джгутів електричних проводів для автомобілів,; дзвоників (попереджальних пристроїв),; електрифікованих шин для монтування точкових джерел світла,; електричного устатковання для дистанційного керування виробничими процесами,; електронних дисплеїв для відображання даних у вигляді цифр,; запобіжників від перенапруги,; запобіжників плавких,; зарядних пристроїв для акумуляторних батарей,; зарядних пристроїв для електричних батарей,; засобів індивідуального захисту у разі нещасних випадків,; захисних шоломів,; з'єднувачів електричних ліній,; з'єднувачів електричних,; з'єднувачів проводів (електрики),; інверторів (електрики),; кабелепроводів електричних,; кабелів для стартерів,; кабелів електричних,; колекторів електричних,; конденсаторів електричних,; контактів електричних,; коробок з'єднання (електрики),; котушок електричних,; котушок індуктивності (електрики),; лічильників,; матеріалів для електропередавальних ліній (проводів,; кабелів),; мідного дроту в ізоляції,; накривок захисних для штепсельних розеток,; напівпровідників,; ниток розпізнавальних для електричних проводів,; обмежувачів (електрики),; оболонок для електричних кабелів,; оболонок розпізнавальних для електричних проводів,; перетворювачів електричних,; покажчиків електровтрат,; проблискових ліхтарів (світлових сигнальних пристроїв),; провідників електричних,; проводів електричних,; проводки (електрики),; регуляторів освітлювання (світлорегуляторів),; електричних регуляторів освітлювання сцени,; резисторів електричних,; реле електричних,; а саме: реле часу,; реле напруги,; реле сутінкового,; реле проміжного,; розеток електричних,; розподільних коробок (електрики),; розподільних пультів (електрики),; розподільних щитів (електрики),; світлодіодів (LED),; світлодіодів на квантових точках (QLED),; світлодіодів органічних (OLED),; сонячних батарей,; сонячних панелей для виробляння електроенергії,; телефонних проводів,; термостатів,; термостатів цифрових для систем клімат-контролю,; транзисторів (електроніки),; трансформаторів (електрики),; трансформаторів підвищувальних,; тримачів для електричних котушок,; фотоелементів,; муфт з'єднувальних для електричних кабелів,; звукових пристроїв сигнальних,; азбестового одягу для захисту від вогню,; азбестових рукавиць для захисту у разі нещасних випадків,; бактерицидних ламп для очищання повітря,; вентиляторів (кондиціонування повітря),; вентиляторів (частин кондиціонувального устаткування),; вентиляторів для особистого використання,; електричних вибухобезпечних ліхтарів,; газонаповнених ламп,; газорозрядних трубок для освітлювання електричних,; гірлянд з ліхтариків святкових,; килимів електронагрівних,; китайських ліхтариків,; ламп,; ламп електричних,; лампочок для новорічних ялинок електричних,; ліхтарів вуличних,; ліхтарів для автомобілів,; ліхтарів для освітлювання,; ліхтарів кишенькових електричних,; ліхтарів налобних,; люмінесцентних трубок для освітлювання,; люстр,; нагрівачів повітря,; обігрівачів (опалювальних апаратів),; освітлювальних апаратів світлодіодних (LED),; радіаторів електричних,; світильників підлогових,; світильних апаратів для транспортних засобів,; світильних ламп,; світильних ламп електричних,; комутаційних електричних апаратів-контактерів,; патронів для електричних ламп; послуги щодо оптового продажу товарів,; а саме: бетономішалок (машин),; верстатів для нарізування різьби на внутрішній поверхні,; верстатів для нарізування різьби на зовнішній поверхні,; викруток електричних,; генераторів аварійного живлення,; генераторів змінного струму,; деревообробних верстатів,; електричних зварювальних апаратів,; електричних молотів,; електрогенераторів,; електродугових зварювальних апаратів,; електродугових різальних апаратів,; ножів для косарок,; пневматичних молотів,; ручних інструментів,; крім інструментів з ручним приводом,; свердлильних верстатів,; свердлильних головок (частин машин),; свердлильних патронів (частин машин),; щіток вугільних (електрика),; абразивних інструментів ручних,; бурів (ручних інструментів),; викруток неелектричних,; гайковертів (ручних інструментів),; гайкових ключів (ручних інструментів),; гострильних каменів,; гострильних кругів (ручних інструментів),; гострих різальних інструментів (ручних),; гострогубців,; гострогубців-бокорізів для розрізування обв'язок,; гофрувального знаряддя металевого,; долотів,; долотів для скульпторів,; долотів довбальних,; домкратів з ручним приводом,; зубил (ручних інструментів),; зубил канавкових (ручних інструментів),; киянок (ручних інструментів),; клепал (ручних інструментів),; клепальних молотків (ручних інструментів),; кліщів,; кругів шліфувальних наждачних,; кувалд,; лез (ручних інструментів),; ножиць садових,; ножиць садових кривих,; ножів з висувним лезом,; перфораторів (ручних інструментів),; пилок (ручних інструментів),; сокир,; сокир для довбання отворів,; сокирок,; автоматичних вимикачів,; адаптерів електричних,; акумуляторів електричних,; акумуляторів електричних для транспортних засобів,; амперметрів,; аудіо-,; відеоприймачів,; батарей електричних,; блискавковідводів,; взуття для захисту у разі нещасних випадків,; від проміння і вогню,; вилок електричних,; вимірювальних інструментів,; вимірювальних покажчиків,; вимірювальних приладів,; вимірювальних приладів електричних,; вимірювальних пристроїв,; випрямлячів струм,; високочастотної апаратури,; витратомірів,; відгалужувальних коробок (електрики),; вольтметрів,; гальванічних батарей,; гальванічних елементів,; дверних дзвоників електричних,; детекторів,; детекторів диму,; джгутів електричних проводів для автомобілів,; дзвоників (попереджальних пристроїв),; електрифікованих шин для монтування точкових джерел світла,; електричного устатковання для дистанційного керування виробничими процесами,; електронних дисплеїв для відображання даних у вигляді цифр,; запобіжників від перенапруги,; запобіжників плавких,; зарядних пристроїв для акумуляторних батарей,; зарядних пристроїв для електричних батарей,; засобів індивідуального захисту у разі нещасних випадків,; захисних шоломів,; з'єднувачів електричних ліній,; з'єднувачів електричних,; з'єднувачів проводів (електрики),; інверторів (електрики),; кабелепроводів електричних,; кабелів для стартерів,; кабелів електричних,; колекторів електричних,; конденсаторів електричних,; контактів електричних,; коробок з'єднання (електрики),; котушок електричних,; котушок індуктивності (електрики),; лічильників,; матеріалів для електропередавальних ліній (проводів,; кабелів),; мідного дроту в ізоляції,; накривок захисних для штепсельних розеток,; напівпровідників,; ниток розпізнавальних для електричних проводів,; обмежувачів (електрики),; оболонок для електричних кабелів,; оболонок розпізнавальних для електричних проводів,; перетворювачів електричних,; покажчиків електровтрат,; проблискових ліхтарів (світлових сигнальних пристроїв),; провідників електричних,; проводів електричних,; проводки (електрики),; регуляторів освітлювання (світлорегуляторів),; електричних регуляторів освітлювання сцени,; резисторів електричних,; реле електричних,; а саме: реле часу,; реле напруги,; реле сутінкового,; реле проміжного,; розеток електричних,; розподільних коробок (електрики),; розподільних пультів (електрики),; розподільних щитів (електрики),; світлодіодів (LED),; світлодіодів на квантових точках (QLED),; світлодіодів органічних (OLED),; сонячних батарей,; сонячних панелей для виробляння електроенергії,; телефонних проводів,; термостатів,; термостатів цифрових для систем клімат-контролю,; транзисторів (електроніки),; трансформаторів (електрики),; трансформаторів підвищувальних,; тримачів для електричних котушок,; фотоелементів,; муфт з'єднувальних для електричних кабелів,; звукових пристроїв сигнальних,; азбестового одягу для захисту від вогню,; азбестових рукавиць для захисту у разі нещасних випадків,; бактерицидних ламп для очищання повітря,; вентиляторів (кондиціонування повітря),; вентиляторів (частин кондиціонувального устаткування),; вентиляторів для особистого використання,; електричних вибухобезпечних ліхтарів,; газонаповнених ламп,; газорозрядних трубок для освітлювання електричних,; гірлянд з ліхтариків святкових,; килимів електронагрівних,; китайських ліхтариків,; ламп,; ламп електричних,; лампочок для новорічних ялинок електричних,; ліхтарів вуличних,; ліхтарів для автомобілів,; ліхтарів для освітлювання,; ліхтарів кишенькових електричних,; ліхтарів налобних,; люмінесцентних трубок для освітлювання,; люстр,; нагрівачів повітря,; обігрівачів (опалювальних апаратів),; освітлювальних апаратів світлодіодних (LED),; радіаторів електричних,; світильників підлогових,; світильних апаратів для транспортних засобів,; світильних ламп,; світильних ламп електричних,; комутаційних електричних апаратів-контактерів,; патронів для електричних ламп 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки