Свідоцтво на знак № 77361

мироздание

77361

11.06.2007

07.10.2015

m200511759

07.10.2005

11.06.2007, бюл. № 8/2007

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович

АПП «Веполь»;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і рекламних кампаній; демонстрування товарів; ділове оцінювання; ділове консультування; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; ділове інформування; ділові довідки; ділове експертне оцінювання; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; імпорт-експорт різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів; консалтингові послуги; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо бухгалтерського обліку; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на реклами; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; професійні послуги щодо безпосередньої допомоги у керуванні та роботі торговельних підприємств; розвідування ділове; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб- сайтах інформації щодо асортименту різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, в тому числі: аналізування фінансове; брокерські операції пов'язані з іпотеками; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна; податкове експертування; житлове керування; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; зберігання у сейфах; інформування і консультування фінансове; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; короткострокове і довгострокове кредитування; митне посередництво; надавання фінансових позик; надання послуг щодо капіталовкладень; наймання (орендування) контор, офісів, торговельних площ, приміщень; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; послуги у поручництві; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; створювання взаємних фондів; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; всі послуги, що включені до 37 класу, в тому числі: встановлювання, лагодження і технічне доглядання комп'ютерного обладнання, комп'ютерів, офісної техніки та конторського устатковання; встановлювання і лагодження кухонного устатковання; встановлювання, технічне доглядання і ремонт електронної апаратури, електроприладів, радіотелевізійної апаратури; встановлювання, лагодження і технічне доглядання аудіо- і відеотехніки, електротехніки, світлотехніки, кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устатковання; встановлювання, лагодження і технічне доглядання побутової техніки; встановлювання, лагодження і технічне доглядання телекомунікаційного обладнання; встановлювання і лагодження телефонів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; інформування щодо лагодження; лагодження годинників; лагодження парасольок; лагодження телевізорів; монтаж і технічне доглядання структурованих кабельних систем; монтаж і технічне доглядання комп'ютерних систем; монтаж і технічне обслуговування обладнання для передачі даних; монтаж, пусконалагоджування і технічне обслуговування корпоративних мереж і мереж передачі даних; оздоблювальні і ремонтні роботи; усунення радіозавад в електричному устаткованні 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки