Свідоцтво на знак № 104501

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104501 (заявка m200703377): brandaid; brand aid

104501

m200703377

25.03.2009

03.03.2017

03.03.2007

25.03.2009, бюл. № 6/2009

червоний; білий;

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович, АПП "Веполь"

Агентство патентного повіреного «Веполь», Черепов Л. В.;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аудіо- і відеорекламування; аукціонний продаж; банерна реклама в мережі інтернет; послуги щодо брендінгу; бренд-досліджування; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, рекламних шоу і презентацій; демонстрування товарів; ділове консультування; ділове розвідування; ділове експертне оцінювання; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; консультування щодо брендінгу; консультування щодо бухгалтерського обліку; маркетингові послуги; маркетингові досліджування щодо брендінгу; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо просування і розкручування торговельних марок; послуги щодо перепозиціювання або репозиціювання бренда; проводіння опитувань споживачів щодо сприйняття ними торговельних марок; професійні послуги щодо безпосередньої допомоги у керуванні та роботі торговельних підприємств; публікування рекламних текстів, що сприяють просуванню брендів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; фотореклама; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); влаштовування презентацій на комерційні або рекламні потреби 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавання книжок (видавництва); видавничі послуги; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, тренінгів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій на культурні або навчальні потреби,; брифінгів для преси,; «круглих столів»,; концертів,; свят,; балів,; вечірок,; благодійних акцій,; крім фінансових,; конкурсів навчальних або дозвільних,; фестивалів,; розважальних шоу,; ювілеїв,; урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння змагань (спортивних, навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля (забави); заочні курси; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг; майстер-класи; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеофільмів; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги сценаристів; послуги щодо цифрового зображання; проводіння культурно-масових, музичних, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; телевізійні і радіопередачі музичні, навчальні, інформаційно-освітні та розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; наземне знімання; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; прогнозування погоди; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості; встановлювання і технічне супроводжування комп'ютерних програм; веб-дизайн; відеодизайн; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн іміджевої продукції; обслуговування та створювання веб-сторінок для інших; послуги експертів; послуги художників; послуги дизайнерів щодо розробляння корпоративного стилю компаній, фірмового стилю, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифту, кольорової гамми; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; комплексне правове супроводжування господарської діяльності; консультування юридичне; послуги адвокатів; послуги юристів щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів 

Схожі торговельні марки