Заявка на знак № m200720023 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200720023: sibur
(210)
Номер заявки
m200720023
(220)
Дата подання заявки
19.11.2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «СІБУР» (UA)

(740)
Довірена особа

Гладченко Віктор Олексійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження ліфтів (вантажопідіймачів); відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; вулканування шин (лагодження); газопровідні роботи; встановлювання дверей і вікон; добування копалин; брукування доріг; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); лискування транспортних засобів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); встановлювання і лагодження опалювального устатковання; технічне доглядання і лагодження пальників; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; відновлювання протекторів шин; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; технічне доглядання транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів; фарбування будівель (всередині і зовні) 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; перевозіння броньованим транспортом; влаштовування подорожей морських; водне перевозіння; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; залізничне перевозіння; інформування про рух транспорту; наймання (прокат) коней; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; обгортання товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння; інформування щодо перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; прогулянкові човни (послуги); річкове перевозіння; послуги таксі; доставляння товарів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104275 (заявка m200719499): сібур
*104275 m200719499
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104087 (заявка m200714973): сібур
*104087 m200714973
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104300 (заявка m200719988)
*104300 m200719988
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107831 (заявка m200718882): сибурнефть
*107831 m200718882
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107832 (заявка m200718883): сибургаз
*107832 m200718883

Схожі торговельні марки