Свідоцтво на знак № 104087 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104087 (заявка m200714973): сібур
(111)
Номер свідоцтва
104087
(210)
Номер заявки
m200714973
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
11.09.2017
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2017
(220)
Дата подання заявки
10.09.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2009, бюл. № 5/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

голубий; світло-сірий; чорний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «СІБУР»;
Вул. Набережна В. І. Леніна, 15 А, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «СІБУР»;
Вул. Набережна В. І. Леніна, 15 А, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(740)
Довірена особа

Гладченко Віктор Олексійович;
Вул. Леніна, 12/4, м. Дніпропетровськ, 49000

(750)
Адреса для листування

Гладченко Віктор Олексійович;
Вул. Леніна, 12, кв. 4, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; бензен; бензин; бензол; брикети з деревини; брикети паливні; буре вугілля (лігніт); вазелін технічний; газ генераторний; газ світильний; гази стверджені (паливо); газойль; газолін; гас; графіт мастильний; денатурат (метилований спирт); деревне вугілля (паливо); дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; електрична енергія; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); кокс; мазут; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафта, сира або перероблена; нафтовий газ; паливний газ; паливні суміші скарбюровані; паливо на основі спирту; парафін; матеріали для розпалювання; світильне паливо; світильний віск; світильні жири; спирт (паливо); технічний парафін; технічні жири (мастила); торф (паливо); торф збрикетований (паливо) 

Кл.9:

Геодезичні, фотографічні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні) прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; автоматичні касові машини (банкомати); автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автостоянкові лічильники (часу); аерометри; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; азбестові щити для пожежників; актинометри; акумулятори електричні; банки електричних акумуляторів; корпуси електричних акумуляторів; акумулятори електричні до транспортних засобів; акустичні пристрої зв'язку; амперметри; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; мікросхеми архітектури цифрової мережі; батареї електричні; безміни (ваги); покажчики рівня бензину; бензонасоси (помпи) до станцій технічного обслуговування; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; блокноти-комп'ютери; апарати лабораторні для бродіння (ферментації); бронежилети (жилети непробивні); ваги; ваги мостові; ваги-платформи; машини, пристрої для важення; важки прямовисні; керувальна апаратура вантажопідіймачів; вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для відеозаписування; відеокамери; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; прилади для вимірювання відстані; вмикачі (микачі); вмістини мірні; костюми для захисту від вогню; покажчики рівня води; водолазна апаратура; волоконні оптичні жильники (кабелі); вольтметри; вольтододавальні пристрої; ворота для автостоянок передоплатні; прилади, інструменти для вимірювання габаритів; газоаналізатори; газометри; газорозрядні трубки електричні, крім світильних; галенітові кристали (детектори); гальванічні батареї; гальванічні елементи; гальванометри; пристрої для гальванопластики; гальванувальні апарати; геліографи; геодезичні нівеліри; гирі, важки; головні процесові блоки (процесори); громовідводи (розрядники грозові); машини для рахування і сортування грошей; гучномовці; відчиняльні електричні пристрої для дверей; зачиняльні електричні пристрої для дверей; двері обертні (турнікети) автоматичні; детектори; детектори диму; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; дисководи до комп'ютерів; дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дозиметри; дозувальні пристрої; дорожні знаки світиві або механічні; дрібні вимірювальні інструменти; механізми до жетонних передоплатних автоматів; пристрої безпеки руху на залізниці; запобіжники від перенапруги; зварювальні апарати електричні; зварювальні апарати електродугові; зварювальні електроди; звукові сигнальні пристрої; землемірні інструменти; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; знаки світиві; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; іскрогасники; кабелепроводи (жильникопроводи) електричні; кабелі (жильники) електричні; муфти з'єднувальні до електричних кабелів (жильників); кабелі (жильники) коаксіальні; калібри; калібрувальні кільця; картки кодові магнітні; автомати для продавання квитків; пристрої для керування на відстані; кодувальники магнітні; блоки пам'яті комп'ютерів; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні (перемикальні) електричні апарати; конденсатори електричні; корпуси гучномовців; одяг, призначений для лабораторій; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітних стрічках; магнітні стрічки; манометри; машини і прилади для випробовування матеріалів; меблі спеціальні лабораторні; мірні ланцюги (геодезичні); модеми; механізми до монетних передоплатних автоматів; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); монтажні пристрої для кіноплівок; неонові лампи; нівелювальні прилади та інструменти; обмежувачі електричні; одяг для захисту від вогню; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; оповіщальні дошки електронні; опори електричні; регулятори освітлювання електричні; особисті засоби протиаварійного захисту; паливні насоси (помпи) для станцій технічного обслуговування; паливні насоси (помпи) саморегулівні; контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів; переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; перемикальні щити; перемикачі; перемотувачі фотографічні; перетворювачі електричні; перископи; плати кремнієві до зінтегрованих схем; плотери; поградуйований скляний посуд; подільники напруги електричні; пожежні драбини рятувальні; пожежні насоси (помпи); пожежні сигналізатори; пожежні судна; пожежні ударні пристрої (бияки); поземники (прилади для визначання горизонтальності) (ватерпаси); покажчики електровтрат; покажчики кількості; поливальні протипожежні системи; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; проводка електрична; програвачі (плеєри) компакт-дисків; програвачі дисків DVD; пульти керування електричні; пускові кабелі (жильники) до моторів; радіотелефонні станції; рації переносні; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; розподільчі автомати; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; світлокопіювальні апарати; світлопроменеві електронні указки; світлофори (сигнальні пристрої); сигналізація світлова або механічна; сирени; сканери (обладдя для обробляння інформації); спиртометри; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; схеми друкові (друковані); текстові процесори; телефонні апарати; автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; точні вимірювальні прилади; трансформатори електричні; трансформатори знижувальні електричні; урометри; факсимільні апарати; детектори фальшивих (підроблених) монет; прилади для реєстрування часу; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; вулканування шин (лагодження); газопровідні роботи; встановлювання дверей і вікон; добування копалин; брукування доріг; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); лискування транспортних засобів; встановлювання і лагодження ліфтів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); встановлювання і лагодження опалювального устатковання; технічне доглядання і лагодження пальників; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; відновлювання протекторів шин; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; технічне доглядання транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів; фарбування будівель (всередині і зовні) 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; автомобільне перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (прокат) вагонів; перевозіння суднами вантажів; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; водопостачання; наймання (орендування) гаражів; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевозіння; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання (товарів) на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевозіння; морське перевозіння; пасажирське перевозіння; перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги посланців (кур'єрів) (доставляння повідомин або товарів); проводіння суден (лоцманські послуги); прогулянкові човни (послуги); наймання (прокат) рефрижераторів; річкове перевозіння; розвантажування вантажів; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; послуги таксі; доставляння товарів; трамвайне перевозіння; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; транспортування (переміщування) трубопроводами 

Кл.45:

Послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; оглядання багажу для цілей безпеки; консультування щодо безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; влаштовування зустрічей; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за житлом за відсутності мешканців; нічна охорона; особиста охорона; охорона цивільна; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104275 (заявка m200719499): сібур
*104275 m200719499
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104300 (заявка m200719988)
*104300 m200719988
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107831 (заявка m200718882): сибурнефть
*107831 m200718882
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107832 (заявка m200718883): сибургаз
*107832 m200718883

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 160274 (заявка m201114021): сібус
*160274 m201114021
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 139712 (заявка m201002913): сіб; с і б
*139712 m201002913
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 108340 (заявка m200707535): сіб
*108340 m200707535
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 98233 (заявка m200700780): галсіб; гал сіб
*98233 m200700780
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 64978 (заявка m200500026): сіб
*64978 m200500026