Заявка на знак № m200720026 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200720026: сибур
(210)
Номер заявки
m200720026
(220)
Дата подання заявки
19.11.2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «СІБУР» (UA)

(740)
Довірена особа

Гладченко Віктор Олексійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; паливо (в тому числі моторний спирт) і світильні речовини; бензен; бензин; бензол; брикети з деревини; брикети паливні; буре вугілля (лігніт); вазелін технічний; газ генераторний; газ світильний; гази стверджені (паливо); газойль; газолін; гас; графіт мастильний; денатурат (метилований спирт); деревне вугілля (паливо); дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; електрична енергія; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); кокс; мазут; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафта, сира або перероблена; нафтовий газ; паливний газ; паливні суміші скарбюровані; паливо на основі спирту; парафін; матеріали для розпалювання; світильне паливо; світильний віск; світильні жири; спирт (паливо); технічний парафін; технічні жири (мастила); торф (паливо); торф збрикетований (паливо) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів (ліфтів); відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; вулканування шин (лагодження); газопровідні роботи; встановлювання дверей і вікон; добування копалин; брукування доріг; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); лискування транспортних засобів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); встановлювання і лагодження опалювального устатковання; технічне доглядання і лагодження пальників; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; відновлювання протекторів шин; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів;; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; технічне доглядання транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів; фарбування будівель (всередині і зовні) 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; перевозіння броньованим транспортом; влаштовування подорожей морських; водне перевозіння; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; залізничне перевозіння; інформування про рух транспорту; наймання (прокат) коней; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); морське перевозіння; обгортання товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння; інформування щодо перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; прогулянкові човни (послуги); річкове перевозіння; послуги таксі; доставляння товарів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104275 (заявка m200719499): сібур
*104275 m200719499
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104087 (заявка m200714973): сібур
*104087 m200714973
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104300 (заявка m200719988)
*104300 m200719988
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107831 (заявка m200718882): сибурнефть
*107831 m200718882
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107832 (заявка m200718883): сибургаз
*107832 m200718883

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 86122 (заявка m200717821): укрсиб
*86122 m200717821