Свідоцтво на знак № 184165 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184165 (заявка m201304229): slamstop
(111)
Номер свідоцтва
184165
(210)
Номер заявки
m201304229
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
14.03.2023
(220)
Дата подання заявки
14.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2014, бюл. № 7/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Новітні Телекомунікації";
Вул. Цитадельна, 7, м. Київ, 01015 (UA)

(732)
Власники

Слемстоп Глоубл Пте. ЛТД.;
8 Маріна Бульвар, #05-02 Маріна Бей Файненшел Сенте, 018981, Сінгапур (SG)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП "Веполь" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Дверні відчинники електричні; дверні зачинники електричні; дверні зачинники та відчинники гідравлічні (частини механізмів); дверні зачинники та відчинники пневматичні (частини механізмів); керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); маркетинг; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); сприяння продажеві (посередництво) 

Кл.37:

Встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); технічне доглядання і лагодження автомобілів; технічне доглядання транспортних засобів 

Кл.41:

Вистави; влаштовування виставок (культурних і навчальних); навчання практичне; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; презентації, що належать до 41 класу 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 186209 (заявка m201307032): install the silence
*186209 m201307032
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184993 (заявка m201307856): slam stop
*184993 m201307856

Схожі торговельні марки