Свідоцтво на знак № 184993 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184993 (заявка m201307856): slam stop
(111)
Номер свідоцтва
184993
(210)
Номер заявки
m201307856
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
29.04.2023
(220)
Дата подання заявки
29.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2014, бюл. № 8/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новітні Телекомунікації»;
Вул. Цитадельна, 7, м. Київ, 01015 (UA)

(732)
Власники

Слемстоп Глоубл Пте. ЛТД.;
8 Маріна Бульвар, #05-02 Маріна Бей Файненшел Сенте, 018981, Сінгапур (SG)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП "Веполь" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Дверні відчинники електричні; дверні зачинники електричні; дверні зачинники та відчинники гідравлічні (частини механізмів); дверні зачинники та відчинники пневматичні (частини механізмів); керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів; рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних заходів, акцій, кампаній, опитувань, конкурсів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; імпортно-експортні агентства; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування і поради щодо налагоджування та керування справами; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; написання рекламних текстів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних закладів, підприємств автосервісу та інтернет-магазинів; публікування рекламних текстів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в оптових та роздрібних магазинах, інтерне-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних відеопрезентацій; телемаркетинг 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; авторемонтні роботи; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; інформування щодо лагодження транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги автосервісу; пусконалагоджувальні роботи; ремонтні і оздоблювальні роботи; технічне доглядання і лагодження автомобілів; технічне доглядання транспортних засобів 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відео- і фотозйомка різноманітних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, форумів, диспутів, лекцій, дискусій, семінарів, тренінгів; влаштовування і проводіння різноманітних професійних заходів, крім рекламних; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; записування на магнітні і оптичні носії інформації; знімання відеострічок та відеороликів, крім рекламних; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, культури, подій сьогодення; майстер-класи; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; перепідготовляння професійне; планування зустрічей (дозвільних); послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги тренерів, інструкторів; публікування текстів, крім рекламних; презентації, крім рекламних; публікування електронних видань в комп'ютерних мережах; створювання видовищ; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 186209 (заявка m201307032): install the silence
*186209 m201307032
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184165 (заявка m201304229): slamstop
*184165 m201304229

Схожі торговельні марки