Свідоцтво на знак № 186209 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 186209 (заявка m201307032): install the silence
(111)
Номер свідоцтва
186209
(210)
Номер заявки
m201307032
(151)
Дата реєстрації знака
26.05.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
18.04.2023
(220)
Дата подання заявки
18.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.05.2014, бюл. № 10/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новітні Телекомунікації»;
Вул. Цитадельна, 7, м. Київ, 01015 (UA)

(732)
Власники

Слемстоп Глоубл Пте. ЛТД.;
8 Маріна Бульвар, #05-02 Маріна Бей Файненшел Сенте, 018981, Сінгапур (SG)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП "Веполь" Боруха Л.Л.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Дверні відчинники електричні; дверні зачинники електричні; дверні зачинники та відчинники гідравлічні (частини механізмів); дверні зачинники та відчинники пневматичні (частини механізмів); керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів; рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184993 (заявка m201307856): slam stop
*184993 m201307856
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184165 (заявка m201304229): slamstop
*184165 m201304229

Схожі торговельні марки

Install the silence