Свідоцтво на знак № 205954 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 205954 (заявка m201409514): у кожному домі. розетка. в інтернеті дешевше

205954

m201409514

25.11.2015

10.07.2024

10.07.2014

25.11.2015, бюл. № 22/2015

РОЗЕТКА ЛІМІТЕД;
Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр (CY)

РОЗЕТКА ЛІМІТЕД;
Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр (CY)

Кравчук Анна Борисівна

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 118, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; влаштовування показів мод на рекламні потреби; закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розміщування афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); сприяння продажеві; телевізійне рекламування; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; асортименту товарів (крім транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі,; за каталогами цих товарів за допомогою поштового замовлення,; електронних засобів масової інформації,; телевізійних програм або через веб-сайти