Свідоцтво на знак № 102111 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 102111 (заявка m200619234): аи-аи; au-au

102111

m200619234

26.01.2009

21.11.2016

05.12.2016

05.12.2026

05.12.2006

26.01.2009, бюл. № 2/2009

РОЗЕТКА ЛІМІТЕД;
Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр (CY)

Остапчук Вікторія Гнатівна

Остапчук В.Г.;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.9:

Апаратура для записування, передавання та/або відтворювання звуку, зображень та/або даних; апаратні засоби обчислювальних систем та комп'ютерне устатковання, а саме: комп'ютери, комп'ютерні клавіатури, монітори (комп'ютерні складники), дисководи до комп'ютерів, принтерів; програмно-апаратні засоби та вбудовані програми, записані в постійні запам'ятовувальні пристрої (ROM); "зашиті" програми; мікропрограмний статок комп'ютерів (записаний) та програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні аксесуари та комп'ютерне приладдя; програми комп'ютерних ігор та апаратура для розваг, розважальні приставки; звукозаписувальна апаратура та пристрої для відеозаписування; кінематографічні фільми, кіноплівки та фотографічні фільми та плівки; платівки, диски, стрічки, касети, картриджі, плати, картки та інші носії, які несуть або які призначені для звукозаписів, відеозаписів, запису даних, зображень, ігор, графіків, тексту, програм або інформації; апаратура для телекомунікації; окуляри від сонця; корпуси, футляри, контейнери для всього вищезазначеного; агрегати, вузли, деталі, обладунки та фітинги, що належать до 9 класу, до всіх вищевказаних товарів 

Кл.16:

Друкована продукція; часописи; газети; книги 

Кл.35:

Реклама та послуги з просування товарів (для третіх осіб); послуги щодо вивчання попиту та організації збуту; забезпечування місця на рекламу для інших в режимі безпосереднього доступу (онлайновому режимі); оновлювання рекламних матеріалів; забезпечування онлайнового ринку для переговорів щодо комерційних операцій між третіми особами стосовно продажу, купівлі та обміну товарів; здійснювання онлайнових аукціонів; послуги з менеджменту стосовно ІТ-даних (даних інформаційних технологій); інформування, надавання порад та консультування стосовно вищезазначених послуг 

Кл.36:

Послуги щодод здійснювання платежів в онлайновому режимі; послуги щодо електронних платежів; посередницькі послуги щодо фондових бірж; посередницькі послуги щодо торгівлі акціями, державними цінними паперами, паями, облігаціями, бонами, опціонами та іншими цінними паперами; інформування, надавання порад та консультування стосовно вищезазначених послуг 

Кл.38:

Послуги щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); зв'язок за допомогою оптично-волоконних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; радіозв'язок; зв'язок телефонний; передавання даних та зображення за допомогою комп'ютерів; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до інтерактивних дощок об'яв (форумів) для передавання повідомин між користувачами комп'ютерів в онлайновому режимі; інформування, надавання порад та консультування стосовно вищезазначених послуг; надавання доступу до онлайнових баз даних 

Кл.42:

Створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; розробляння, встановлювання, оновлювання та обслуговування програмного статку комп'ютерів; створювання та обслуговування комп'ютерних операційних систем для інших; аналізування комп'ютерних систем; обробляння, компілювання, аналізування та сортування даних в комп'ютерних базах даних; інформування, надавання порад та консультування стосовно вищезазначених послуг 

Схожі торговельні марки