Свідоцтво на знак № 187245 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187245 (заявка m201307051): rozetka

187245

m201307051

25.06.2014

18.04.2023

18.04.2013

25.06.2014, бюл. № 12/2014

червоний; зелений; синій; чорний; білий;

РОЗЕТКА ЛІМІТЕД;
Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр (CY)

РОЗЕТКА ЛІМІТЕД;
Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр (CY)

Остапчук Вікторія Гнатівна

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; влаштовування показів мод на рекламні потреби; закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розміщування афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); сприяння продажеві; телевізійне рекламування; розміщення в одному місці,; в інтересах інших осіб,; товарів,; що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари,; у магазинах роздрібної торгівлі,; оптової торгівлі,; через каталоги замовлення поштою і за допомогою електронних засобів масової інформації,; через веб-сайти або телевізійні програми 

Схожі торговельні марки