Заявка на торговельну марку № m200916796 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200916796: sambuca classic blue; самбука класична голуба
(210)
Номер заявки
m200916796
(220)
Дата подання заявки
14.12.2009
(731)
Заявники

Тимченко Юрій Володимирович;
Вул. Д. Галицького, ###, кв. ###, м. Луцьк, 43000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Крижанівський О. В.;
Вул. Курнатовського, 6, кв. 2, м. Київ, 02139 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Лікери 

Інші торговельні марки цього власника