Свідоцтво на торговельну марку № 119184 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 119184 (заявка m200916795): sambuca classic; самбука класична
(111)
Номер свідоцтва
119184
(210)
Номер заявки
m200916795
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.12.2019
(151)
Дата реєстрації знака
25.02.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.12.2019
(220)
Дата подання заявки
14.12.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.02.2010, бюл. № 4/2010
(731)
Заявники

Тимченко Юрій Володимирович;
Вул. Д. Галицького, ###, кв. ###, м. Луцьк, Волинська обл., 43000 (UA)

(732)
Власники

Тимченко Юрій Володимирович;
Вул. Д. Галицького, ###, кв. ###, м. Луцьк, Волинська обл., 43000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Крижанівський Олександр Васильович;
Сім'ї Хохлових 15, оф. 217, м. Київ, 04119

(750)
Адреса для листування

Крижанівський О. В.;
Вул. Курнатовського, 6, кв. 2, м. Київ, 02139 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Лікер. 

Інші торговельні марки цього власника