Заявка на торговельну марку № m202008347 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202008347: skalat whisky
(210)
Номер заявки
m202008347
(220)
Дата подання заявки
04.05.2020
(731)
Заявники

Тимченко Юрій Володимирович;
Вул. Данила Галицького, ###, кв. ###, м. Луцьк, Волинська обл., 43016 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Атаманчук Андрій Геннадійович;
А/с В-305, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Віскі. 

Інші торговельні марки цього власника