Свідоцтво на торговельну марку № 138745 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 138745 (заявка m201004123): power of your business
(111)
Номер свідоцтва
138745
(210)
Номер заявки
m201004123
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
20.03.2020
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.03.2020
(220)
Дата подання заявки
19.03.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2011, бюл. № 9/2011
(731)
Заявники

Щербина Олександр Анатолійович;
Провул. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(732)
Власники

Щербина Олександр Анатолійович;
Провул. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(740)
Довірена особа

Коваль Максим Павлович;
А/с 47, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці на користь інших осіб, асортименту продовольчих та непродовольчих товарів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари,; в тому числі: у роздрібних та оптових магазинах,; через каталоги посилкової пошти або за допомогою електронних засобів 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; асфальтування; брукування доріг; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; будування портів; будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; водогінні роботи; встановлювання і лагодження електроприладів; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження печей; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; встановлювання і лагодження телефонів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; встановлювання кухонного устатковання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; вулканування шин (лагодження); гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання меблів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; клепання; лагодження взуття; лагодження годинників; лагодження секретних замків; лагодження дощових зонтів; лагодження і технічне доглядання кінопроекторів; лагодження меблів; лагодження насосів (помп); лагодження оббивки меблів; лагодження одягу; лагодження парасольок; підводне лагодження; лагодження транспортних засобів; лагодження фотоапаратів; ладнання (штопання, латання) одягу; лакування; лискування транспортних засобів; лудіння (поновлювання); миття автомобілів; миття транспортних засобів; мулярство; мурування; наймання (прокат) бульдозерів; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); наймання (прокат) споруджувальної техніки; наймання (прокат) чистильних машин; нищення шкідливих гризунів; нищення шкідників, крім сільськогосподарських; оббивання меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); підводне споруджування; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; поновлювання одягу; послуги сажотрусів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування білизни; прасування одягу парою; прибирання вулиць; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; риштування (встановлювання риштовання); розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; споруджування; споруджування заводів, фабрик; суднобудування; сухе чищення; технічне доглядання транспортних засобів; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; технічне доглядання і лагодження автомобілів; технічне доглядання і лагодження літаків; технічне доглядання і лагодження пальників; технічне доглядання і лагодження сейфів; тинькування; устатковування і лагодження складів; усування радіозавад в електричному устаткованні; фарбування будівель (всередині і зовні); фарбування і лагодження вивісок; чищення вікон; чищення і лагодження хутра; чищення і лагодження котлів парових; чищення і лагодження вичиненої шкіри (ременю); чищення одягу; чищення оздобленої білизни; чищення пемзою; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 255044 (заявка m201706425): дача
*255044 m201706425
Свідоцтво торговельну марку № 169129 (заявка m201207711): дача; магазин любимых продуктов; jam
*169129 m201207711
Свідоцтво торговельну марку № 163205 (заявка m201112619): дача любимые продукты
*163205 m201112619
Свідоцтво торговельну марку № 157748 (заявка m201110430): дачний сезон
*157748 m201110430
Свідоцтво торговельну марку № 157902 (заявка m201112618): pakra
*157902 m201112618
Свідоцтво торговельну марку № 123657 (заявка m200907895): pakra
*123657 m200907895