Свідоцтво на торговельну марку № 169129 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 169129 (заявка m201207711): дача; магазин любимых продуктов; jam
(111)
Номер свідоцтва
169129
(210)
Номер заявки
m201207711
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.05.2022
(220)
Дата подання заявки
04.05.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2013, бюл. № 7/2013
(731)
Заявники

Щербина Олександр Анатолійович;
Пров. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(732)
Власники

Щербина Олександр Анатолійович;
Пров. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(740)
Довірена особа

Коваль Максим Павлович;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; представляння товарів 29, 30, 31, 32 класів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів 29,; 30,; 31,; 32 класів,; що дозволяє споживачам оглядати,; замовляти та купувати ці товари у супермаркетах,; торгових центрах,; торгових мережах магазинів роздрібної та оптової торгівлі,; з веб-сторінок та через глобальну комп'ютерну мережу інтернет; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 255044 (заявка m201706425): дача
*255044 m201706425
Свідоцтво торговельну марку № 163205 (заявка m201112619): дача любимые продукты
*163205 m201112619
Свідоцтво торговельну марку № 157748 (заявка m201110430): дачний сезон
*157748 m201110430
Свідоцтво торговельну марку № 157902 (заявка m201112618): pakra
*157902 m201112618
Свідоцтво торговельну марку № 138745 (заявка m201004123): power of your business
*138745 m201004123
Свідоцтво торговельну марку № 123657 (заявка m200907895): pakra
*123657 m200907895