Свідоцтво на торговельну марку № 163205 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 163205 (заявка m201112619): дача любимые продукты
(111)
Номер свідоцтва
163205
(210)
Номер заявки
m201112619
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.08.2021
(220)
Дата подання заявки
12.08.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2012, бюл. № 21/2012
(731)
Заявники

Щербина Олександр Анатолійович;
Пров. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(732)
Власники

Щербина Олександр Анатолійович;
Пров. Політехнічний, 1/33, кв. 3, м. Київ, 03055 (UA)

(740)
Довірена особа

Коваль Максим Павлович;
А/с 47, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери»;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; благодійні аукціони; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, шоу і презентацій; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування ринкове; економічне прогнозування; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); радіорекламування; послуги щодо рекламно-інформаційної підтримки доброчинних програм; розміщування зовнішньої реклами; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 29, 30, 31, 32, 33 класів, яке дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів і переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі,; замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; послуги з імпорту-експорту різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів; консалтингові послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 255044 (заявка m201706425): дача
*255044 m201706425
Свідоцтво торговельну марку № 169129 (заявка m201207711): дача; магазин любимых продуктов; jam
*169129 m201207711
Свідоцтво торговельну марку № 157748 (заявка m201110430): дачний сезон
*157748 m201110430
Свідоцтво торговельну марку № 157902 (заявка m201112618): pakra
*157902 m201112618
Свідоцтво торговельну марку № 138745 (заявка m201004123): power of your business
*138745 m201004123
Свідоцтво торговельну марку № 123657 (заявка m200907895): pakra
*123657 m200907895