Свідоцтво на торговельну марку № 237328 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 237328 (заявка m201603358): google
(111)
Номер свідоцтва
237328
(210)
Номер заявки
m201603358
(151)
Дата реєстрації знака
12.02.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.02.2026
(220)
Дата подання заявки
22.02.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.02.2018, бюл. № 3/2018
(300)
Дані щодо пріоритету

50293; 24.08.2015; TT

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; червоний; жовтий; зелений;

(731)
Заявники

Гугл ЛЛСі;
1600 Амфісіатер Парквей, Маунтейн Вью, СА 94043, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Гугл ЛЛСі;
1600 Амфісіатер Парквей, Маунтейн Вью, СА 94043, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Довірена особа

Мамуня Олександр Сергійович (№ 357);
А/с 10, м. Київ, 01030

(750)
Адреса для листування

ТОВ «ЕКВО», Мамуня Олександр Сергійович;
А/с 10, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Завантажний програмний статок для створення реєстру інформації, веб-сайтів, та реєстру інших інформаційних ресурсів; завантажний програмний статок для мобільних телефонів та мобільних пристроїв для встановлення місцезнаходження користувачів та відображення релевантної інформації про місцезнаходження об'єктів, що викликають загальний інтерес; завантажний програмний статок для мобільних телефонів та мобільних пристроїв, що надає змогу користувачам шукати контент у телефоні чи пристрої, а саме: інформацію, контакти та прикладні програми; завантажний програмний статок для мобільних телефонів та мобільних пристроїв, що надає змогу користувачам шукати у інтернеті інформацію, що викликає загальний інтерес; комп'ютерне апаратне забезпечення; вольтододавальні пристрої; блоки живлення 

Кл.25:

Одяг, а саме: сорочки, футболки, капелюхи, кепки; дитячий одяг, а саме футболки 

Кл.35:

Розповсюджування рекламних матеріалів інших осіб за допомогою інтернету; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців споживацьких товарів; рекламування та сприяння продажу товарів та послуг для інших осіб за допомогою глобальної комп'ютерної мережі; сприяння продажам товарів та послуг для інших осіб через веб-сайти,; що відображають купони,; пропозиції,; знижки,; бонусні картки,; споживацькі огляди,; посилання на веб-сайти роздрібних магазинів для інших осіб,; за допомогою онлайнових каталогів,; що містять широкий асортимент споживчих товарів та послуг для інших осіб,; порівняльну інформацію щодо покупок,; та інформацію про знижки; надавання комерційної допомоги для рекламодавців із створення, управління, та організації онлайнової реклами щодо переліку продукції 

Кл.36:

Збирання коштів на благодійність; надання грантів (фінансування) для благодійних організацій; фінансові послуги, а саме забезпечування фінансовою інформацією щодо акцій та облігацій, товарів, індексів, ф'ючерсів, опціонів, цінних паперів, курсу обміну валют та ринкових цін; фінансові послуги,; а саме забезпечування фінансовою інформацією щодо акцій та облігацій,; товарів,; індексів,; ф'ючерсів,; опціонів,; цінних паперів,; та курсу обміну валют за допомогою веб-сайтів,; де користувачі можуть розміщувати оцінки,; огляди та рекомендації щодо вищезазначеної інформації; послуги із обробляння фінансових операцій, а саме кліринг та погодження фінансових операцій за допомогою глобальної комп'ютерної мережі; послуги із оплати рахунків 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги, а саме зв'язок за допомогою мультинаціональної телекомунікаційної мережі; телекомунікаційні послуги, а саме послуги із надавання телекомунікаційного доступу; послуги із передавання та отримання даних за допомогою телекомунікаційних засобів; послуги зв'язку щодо електронного обміну голосовими повідомленнями, даними, графічними зображеннями за допомогою комп'ютера та телекомунікаційних мереж; надавання багатокористувацького доступу до глобальних комп'ютерних інформаційних мереж; послуги інтернет-кафе з забезпечування телекомунікаційним з'єднанням з інтернетом у кафе; телекомунікаційні послуги інформаційних дощок у режимі он-лайн, для передавання між користувачами повідомлень у сфері загальних інтересів; забезпечування спілкування у дискусійних групах у режимі он-лайн для передавання між користувачами повідомлень у сфері загальних інтересів; послуги із передавання електронною поштою; послуги зв'язку із забезпечення спілкування у робочих групах за допомогою комп'ютерних мереж; послуги з пересилання миттєвих повідомлень; послуги щодо передачі голосових повідомлень за IP-протоколом; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; послуги із транслювання засобами бездротового зв'язку; послуги мобільного зв'язку 

Кл.42:

Забезпечування пошуковими засобами для інтернету; програмне забезпечення як послуга для аутентифікації електронної пошти, а саме, забезпечення он-лайн сервісу, що дозволяє користувачам підписуватись на безліч веб-сайтів третіх осіб, використовуючи єдине ім'я користувача та пароль; розробляння та обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерні послуги із створення та обслуговування індивідуальних веб-сторінок, що відображають інформацію, визначену користувачами, персональні профілі, та інформацію; забезпечування незавантажним програмним статком для управління базою даних, для роботи з електронними таблицями, та для обробки слів в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для відслідковування документів у комп'ютерній мережі, внутрішній мережі та інтернеті в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для створення та обслуговування веб-сайтів та блогів в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для обміну документами із можливістю відслідковування документів та переглядів в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для надавання та управління доступом до документів в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для управління індивідуальними та груповими календарями та розкладом в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для підготовки документів для електронного зберігання та для роботи з базами даних в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для перекладу з однієї мови на іншу в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним комп'ютерним програмним статком для роботи з електронними мапами в режимі он-лайн; картографічні послуг, а саме створення та обслуговування веб-сайту з веб-посиланнями на географічну інформацію, зображення карт та маршрутів подорожей; забезпечування незавантажним програмним статком для відстежування, управління, та оптимізації рекламних кампаній та кампаній, що сприяють продажам, та обчислення розміру повернення інвестицій у відношенні до зазначених кампаній в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для відстежування веб-трафіку, активності електронної комунікації, лояльності клієнтів, та коефіцієнту перетворення контактів в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для оптимізації навігації на веб-сайтах в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком в режимі он-лайн для управління, збору, моніторингу та аналізу інформації щодо інтернет-трафіку для блогів та інших сайтів в режимі он-лайн, користувацьких переваг та посилань у режимі реального часу; обслуговування програмного забезпечення,; а саме виявлення несправностей у програмному статку для управління,; збору,; моніторингу та аналізу інформації щодо інтернет-трафіку для блогів та інших сайтів,; користувацьких переваг та посилань, та послуги із розробляння для інших осіб програмного статку для управління,; збору,; моніторингу та аналізу інформації щодо інтернет-трафіку для блогів та інших сайтів,; користувацьких переваг та посилань; обслуговування програмного забезпечення та консультування щодо усіх вищезазначених послуг; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; електронне зберігання цифрового мультимедіа, а саме: даних, документів, текстів, фотографій, зображень, музичних файлів, графічних зображень, аудіо-, відео- та мультимедійного контенту 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 260991 (заявка m201602119)
*260991 m201602119
Свідоцтво торговельну марку № 105157 (заявка m200617188): youtube; you tube
*105157 m200617188
Свідоцтво торговельну марку № 73283 (заявка m200507588): adwords
*73283 m200507588
Свідоцтво торговельну марку № 198757 (заявка m201316425): google keep
*198757 m201316425
Свідоцтво торговельну марку № 195613 (заявка m201314578): glassware
*195613 m201314578
Свідоцтво торговельну марку № 164399 (заявка m201117821): chromebook
*164399 m201117821
Свідоцтво торговельну марку № 179894 (заявка m201218023): nexus
*179894 m201218023
Свідоцтво торговельну марку № 164397 (заявка m201117819): chrome
*164397 m201117819
Свідоцтво торговельну марку № 179895 (заявка m201218024): nexus
*179895 m201218024
Свідоцтво торговельну марку № 73285 (заявка m200507590): blogger
*73285 m200507590
Свідоцтво торговельну марку № 162082 (заявка m201115800): you tube
*162082 m201115800
Свідоцтво торговельну марку № 103637 (заявка m200719065): android
*103637 m200719065
Свідоцтво торговельну марку № 143249 (заявка m201002054): nexus one
*143249 m201002054
Свідоцтво торговельну марку № 164402 (заявка m201117825): android
*164402 m201117825
Свідоцтво торговельну марку № 78214 (заявка m200515363): в; blogger
*78214 m200515363
Свідоцтво торговельну марку № 161858 (заявка m201107698): nexus
*161858 m201107698
Свідоцтво торговельну марку № 218934 (заявка m201613107)
*218934 m201613107
Свідоцтво торговельну марку № 161857 (заявка m201107696): nexus
*161857 m201107696
Свідоцтво торговельну марку № 226609 (заявка m201508526)
*226609 m201508526
Свідоцтво торговельну марку № 164401 (заявка m201117824): chromebox
*164401 m201117824
Свідоцтво торговельну марку № 104698 (заявка m200715051): гугл
*104698 m200715051
Свідоцтво торговельну марку № 73284 (заявка m200507589): adsense
*73284 m200507589
Свідоцтво торговельну марку № 173615 (заявка m201213875): андроид
*173615 m201213875
Свідоцтво торговельну марку № 196348 (заявка m201305739): pixel
*196348 m201305739
Свідоцтво торговельну марку № 164400 (заявка m201117823): android
*164400 m201117823
Свідоцтво торговельну марку № 204409 (заявка m201402357): хром
*204409 m201402357
Свідоцтво торговельну марку № 180638 (заявка m201222197): google mirror
*180638 m201222197
Свідоцтво торговельну марку № 114805 (заявка m200617187): youtube
*114805 m200617187
Свідоцтво торговельну марку № 221119 (заявка m201511752): android
*221119 m201511752
Свідоцтво торговельну марку № 237327 (заявка m201603356): g
*237327 m201603356
Свідоцтво торговельну марку № 174764 (заявка m201215037): google play
*174764 m201215037
Свідоцтво торговельну марку № 221047 (заявка m201508525)
*221047 m201508525
Свідоцтво торговельну марку № 253571 (заявка m201706090): snapseed
*253571 m201706090
Свідоцтво торговельну марку № 171622 (заявка m201207671): g+
*171622 m201207671
Свідоцтво торговельну марку № 213648 (заявка m201519871): pegman
*213648 m201519871
Свідоцтво торговельну марку № 237329 (заявка m201603359): youtube red
*237329 m201603359
Свідоцтво торговельну марку № 221267 (заявка m201514238): android one
*221267 m201514238
Свідоцтво торговельну марку № 246179 (заявка m201624887): g
*246179 m201624887
Свідоцтво торговельну марку № 197552 (заявка m201218393)
*197552 m201218393
Свідоцтво торговельну марку № 195924 (заявка m201311041): glass
*195924 m201311041
Свідоцтво торговельну марку № 246180 (заявка m201624889): g
*246180 m201624889
Свідоцтво торговельну марку № 162080 (заявка m201115798): youtube
*162080 m201115798
Свідоцтво торговельну марку № 73287 (заявка m200507592): gmail
*73287 m200507592
Свідоцтво торговельну марку № 221118 (заявка m201511751): android pay
*221118 m201511751
Свідоцтво торговельну марку № 224551 (заявка m201402188): doubleclick
*224551 m201402188
Свідоцтво торговельну марку № 213451 (заявка m201504030): blogspot
*213451 m201504030
Свідоцтво торговельну марку № 184203 (заявка m201305737): chromebook pixel
*184203 m201305737
Свідоцтво торговельну марку № 184204 (заявка m201305741): google chromebook pixel
*184204 m201305741
Свідоцтво торговельну марку № 82319 (заявка m200507586): google
*82319 m200507586
Свідоцтво торговельну марку № 177723 (заявка m201220697): hangouts
*177723 m201220697
Свідоцтво торговельну марку № 171383 (заявка m201201580): zagat
*171383 m201201580
Свідоцтво торговельну марку № 164398 (заявка m201117820): google chrome
*164398 m201117820
Свідоцтво торговельну марку № 112372 (заявка m200719066): open handset alliance
*112372 m200719066
Свідоцтво торговельну марку № 173440 (заявка m201210904): glass
*173440 m201210904
Свідоцтво торговельну марку № 185211 (заявка m201216689): g+1
*185211 m201216689
Свідоцтво торговельну марку № 170205 (заявка m201117822): chrome
*170205 m201117822
Свідоцтво торговельну марку № 128624 (заявка m200819972): android
*128624 m200819972
Свідоцтво торговельну марку № 226601 (заявка m201504601)
*226601 m201504601

Схожі торговельні марки