Свідоцтво на торговельну марку № 177467 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 177467 (заявка m201216771): виферон
(111)
Номер свідоцтва
177467
(210)
Номер заявки
m201216771
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.09.2022
(220)
Дата подання заявки
26.09.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2013, бюл. № 20/2013
(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(740)
Довірена особа

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні, ветеринарні препарати 

Кл.35:

Комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту фармацевтичних товарів (крім транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 177468 (заявка m201216772): viferon
*177468 m201216772
Свідоцтво торговельну марку № 177469 (заявка m201216773): віферон
*177469 m201216773
Свідоцтво торговельну марку № 127226 (заявка m201008893): віферон-ферон
*127226 m201008893
Свідоцтво торговельну марку № 156851 (заявка m201103953): виферон-ферон
*156851 m201103953
Свідоцтво торговельну марку № 177470 (заявка m201216774): виферон-форте
*177470 m201216774
Свідоцтво торговельну марку № 177471 (заявка m201216775): ферон
*177471 m201216775
Свідоцтво торговельну марку № 177472 (заявка m201216776): feron
*177472 m201216776

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 30030 (заявка 2001117489): виферон
*30030 2001117489
Свідоцтво торговельну марку № 85094 (заявка m200717858): віферон форте
*85094 m200717858
Свідоцтво торговельну марку № 76010 (заявка m200701782): віферон
*76010 m200701782