Свідоцтво на торговельну марку № 177472 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 177472 (заявка m201216776): feron
(111)
Номер свідоцтва
177472
(210)
Номер заявки
m201216776
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.09.2022
(220)
Дата подання заявки
26.09.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2013, бюл. № 20/2013
(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(740)
Довірена особа

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Білкові препарати на лікарські (медичні) потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні культури тканин на ветеринарні потреби; біологічні культури тканин на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей або тварин; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; поживні речовини для мікроорганізмів; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; протимікробна (антисептична) вата; протимікробні препарати (антисептики); хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; фармацевтичні, ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди 

Кл.35:

Реклама; маркетинг; керування справами; ділове адміністрування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту фармацевтичних товарів (крім транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; послуги щодо реєстрування, переписування, складання, збирання та систематизування письмових повідомин і записів, а також щодо збирання математичних даних 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; послуги наукових лабораторій; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості; хімічні аналізи; послуги промислового аналізування та досліджування; наукові або технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 177468 (заявка m201216772): viferon
*177468 m201216772
Свідоцтво торговельну марку № 177469 (заявка m201216773): віферон
*177469 m201216773
Свідоцтво торговельну марку № 127226 (заявка m201008893): віферон-ферон
*127226 m201008893
Свідоцтво торговельну марку № 156851 (заявка m201103953): виферон-ферон
*156851 m201103953
Свідоцтво торговельну марку № 177470 (заявка m201216774): виферон-форте
*177470 m201216774
Свідоцтво торговельну марку № 177471 (заявка m201216775): ферон
*177471 m201216775
Свідоцтво торговельну марку № 177467 (заявка m201216771): виферон
*177467 m201216771

Схожі торговельні марки