Свідоцтво на торговельну марку № 177469 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 177469 (заявка m201216773): віферон
(111)
Номер свідоцтва
177469
(210)
Номер заявки
m201216773
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.09.2022
(220)
Дата подання заявки
26.09.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2013, бюл. № 20/2013
(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Фєрон»;
Волоколамскоє шоссє, дом 73, г. Москва, 125424, Російська Федерація (RU)

(740)
Довірена особа

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні, ветеринарні препарати 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 177468 (заявка m201216772): viferon
*177468 m201216772
Свідоцтво торговельну марку № 127226 (заявка m201008893): віферон-ферон
*127226 m201008893
Свідоцтво торговельну марку № 156851 (заявка m201103953): виферон-ферон
*156851 m201103953
Свідоцтво торговельну марку № 177470 (заявка m201216774): виферон-форте
*177470 m201216774
Свідоцтво торговельну марку № 177471 (заявка m201216775): ферон
*177471 m201216775
Свідоцтво торговельну марку № 177467 (заявка m201216771): виферон
*177467 m201216771
Свідоцтво торговельну марку № 177472 (заявка m201216776): feron
*177472 m201216776

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 85094 (заявка m200717858): віферон форте
*85094 m200717858
Свідоцтво торговельну марку № 76010 (заявка m200701782): віферон
*76010 m200701782
Свідоцтво торговельну марку № 158695 (заявка m201200922): вітаферон
*158695 m201200922
Свідоцтво торговельну марку № 30030 (заявка 2001117489): виферон
*30030 2001117489