Свідоцтво на торговельну марку № 63632 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 63632 (заявка m200503863): feron
(111)
Номер свідоцтва
63632
(210)
Номер заявки
m200503863
(151)
Дата реєстрації знака
15.06.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
05.03.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.04.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
08.04.2025
(220)
Дата подання заявки
08.04.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.06.2006, бюл. № 6/2006
(731)
Заявники

Заковряжін Андрєй Владіміровіч;
Ул. Баришіха, 13-55, г. Москва, 125368, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Заковряжін Андрєй Владіміровіч;
Ул. Баришіха, 13-55, г. Москва, 125368, Російська Федерація (RU)

(740)
Довірена особа

Горяінов Олексій Олександрович;
Вул. Тимошенко, буд. 2-г, кв. 96, м. Київ, 40212

(750)
Адреса для листування

ТзОВ «Патентно-юридична фірма «Т-Марка»;
Вул. Тимошенка, 2 Г, кв. 96, м. Київ, 212, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу, в тому числі: трансформатори; баласти; подовжувачі; датчики руху; розетки; кабелі 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; всі товари, що включені до 11 класу, в тому числі: лампи; світильники; прожектори; садово-паркові світильники; ліхтарі; цоколі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки