Свідоцтво на торговельну марку № 184663 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 184663 (заявка m201302195): feron
(111)
Номер свідоцтва
184663
(210)
Номер заявки
m201302195
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.02.2023
(220)
Дата подання заявки
12.02.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2014, бюл. № 8/2014
(731)
Заявники

Заковряжин Андрій Володимирович;
Вул. Генуезька, 1 Б, кв. 16, м. Одеса, 65009 (UA)

(732)
Власники

Заковряжин Андрій Володимирович;
Вул. Генуезька, 1-Б, кв. 54, м. Одеса, 65009 (UA)

(740)
Довірена особа

Соловйова Наталія Валеріївна;
Вул. Панаса Мирного, 10, оф. 2, м. Київ, 01011

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Патентне агентство "ОМІ-ПАТ" Соловйова Н.В.;
Вул. Панаса Мирного, 10, оф. 2, м. Київ, 01011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 9,; 11 класів,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 9,; 11 класів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; через комп'ютерну мережу,; а також інформування покупців щодо придбання цих товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування, - всі вищезазначені послуги, пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 9, 11 класів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 280592 (заявка m201819207): feron
*280592 m201819207
Свідоцтво торговельну марку № 203638 (заявка m201410334): lightmaster
*203638 m201410334
Свідоцтво торговельну марку № 197011 (заявка m201400256): ff; feron
*197011 m201400256

Схожі торговельні марки