Заявка на торговельну марку № m202130297 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202130297: glovo
(210)
Номер заявки
m202130297
(220)
Дата подання заявки
20.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
13.01.2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; сірий; жовтий; білий; блакитний; червоний; зелений; синій; коричневий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група»;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі, вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; рекламування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; орендування місця для реклами; огляд преси; оновлення, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах [для інших]; адресне рекламування через комп'ютерну та телефонну мережі з використанням спеціалізованих баз даних; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; систематизація інформації комп'ютерних баз даних; множення документів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам інформації щодо товарів класу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг кл; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, яке дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги, в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі, з Web-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки