Заявка на торговельну марку № m200813551 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200813551: multi enzyme; technology
(210)
Номер заявки
m200813551
(220)
Дата подання заявки
11.07.2008
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кожарська І. Ю.;
А/с № 83, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Барвники для прання; блиск пральний; вибілювальні препарати пральні; замочувальні препарати для прання; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); паста пральна; препарати для виводіння плям; пральні вибілювачі 

Інші торговельні марки цього власника