Заявка на торговельну марку № m202018642 fbПоширити

* Діловодство за заявкою припинено

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202018642: schwarzkopf; hair repair; роби, що ти любиш; gliss відновлює
(210)
Номер заявки
m202018642
(220)
Дата подання заявки
09.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
21.09.2020
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВП Група»;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі, вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; рекламування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; орендування місця для реклами; огляд преси; оновлення, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); адресне рекламування через комп'ютерну та телефонну мережі з використанням спеціалізованих баз даних; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; систематизація інформації комп'ютерних баз даних; множення документів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам інформації щодо товарів класу 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 та послуг кл. 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45,; яке дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги,; в тому числі: у супермаркетах,; торгових центрах,; торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі,; з Web-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника