Свідоцтво на торговельну марку № 192765 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 192765 (заявка m201307301): smarta
(111)
Номер свідоцтва
192765
(210)
Номер заявки
m201307301
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.04.2023
(220)
Дата подання заявки
23.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2014, бюл. № 21/2014
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2013 01616; 04.02.2013; UA

(731)
Заявники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(732)
Власники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Яценко Олена Володимирівна;
А/с 3, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень; аналізування собівартості; аудит комерційний; аукціонний продаж; аудіо-, відео-, фотореклама; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування і проводіння виставок на комерційні або рекламні потреби, у тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння ярмарків на комерційні або рекламні потреби, у тому числі в мережі інтернет; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; дорадча допомога в комерційному або промисловому керуванні; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консалтингові послуги; консультування щодо керування справами; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; маркетингові послуги; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах рекламування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; написання рекламних текстів; публікування рекламних текстів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих точках продажу; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних презентацій; телевізійне рекламування; фоторекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; щитове рекламування - всі вищезазначені послуги, пов'язані із введенням у цивільний оборот паливороздавального та насосного обладнання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 316909 (заявка m202011512): smartac; ас
*316909 m202011512
Свідоцтво торговельну марку № 299475 (заявка m201916407): smartas
*299475 m201916407
Свідоцтво торговельну марку № 323524 (заявка m202026218): smart home
*323524 m202026218
Свідоцтво торговельну марку № 322722 (заявка m202019732): smart bot; smartbot
*322722 m202019732
Свідоцтво торговельну марку № 322694 (заявка m202018292): smart nutritionist
*322694 m202018292
Свідоцтво торговельну марку № 322019 (заявка m202018721): smart smell; ss
*322019 m202018721
Свідоцтво торговельну марку № 321898 (заявка m202005243): smartreader-швидке читання та розвиток пам'яті; smart reader; памяті
*321898 m202005243
Свідоцтво торговельну марку № 321356 (заявка m202017355): smart bee
*321356 m202017355