Свідоцтво на торговельну марку № 205660 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 205660 (заявка m201411560): bigga
(111)
Номер свідоцтва
205660
(210)
Номер заявки
m201411560
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.08.2024
(220)
Дата подання заявки
14.08.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2015, бюл. № 21/2015
(731)
Заявники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, 6, кв. 88, м. Київ, 03087 (UA)

(732)
Власники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, 6, кв. 88, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Яценко Олена Володимирівна;
А/с 3, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; вакуумні насоси (помпи) (машини); відцентрові насоси (помпи); вали насосів (частини машин); всмоктувальні машини промислові; діафрагми (мембрани) до насосів; електрогенератори; електрогенератори аварійні, допоміжні, запасні; електрогенератори до велосипедів; з'єднувачі (частини двигунів); з'єднувачі валів (машини); мастильні кільця (деталі машин); мастильні коробки (деталі машин); мастильні насоси (помпи); мастильні пристрої (деталі машин); насадки автоматичні для заправляння паливом (деталі машин); насадки неавтоматичні для заправляння паливом (деталі машин); насоси (помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); насоси (помпи) до нагрівального устатковання; насоси відцентрові; насоси гідравлічні; насоси ґрунтові; насоси дозувальні; насоси (помпи) для дизельного палива; насоси (помпи) для бензину; насоси для води; насоси (помпи) для змащувальних матеріалів та нафтопродуктів; насоси для перекачування хімічних рідин; насоси електричні; насоси лопатеві; насоси нафтові; насоси об'ємні; насоси осьові; насоси роторні; насоси свердловинні; паливні насоси з автоматичним регулюванням; паливні насоси (помпи) для станцій технічного обслуговування; повітрювальні насоси (помпи) до акваріумів; повітряні конденсатори; повітряні насоси (помпи) (гаражне устатковання); подавачі (деталі машин); поршні (деталі машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; саморегулівні паливні насоси (помпи); фільтри (цідила) (деталі машин або двигунів); фільтри (цідила) для очищання холодильного повітря в двигунах; фільтри (цідила) змінні до цідильних (фільтрувальних) машин; фільтри мастильні (деталі машин або двигунів); фільтри паливні (деталі машин або двигунів); фільтрпреси; фільтрувальні (цідильні) машини; машини, механізми та пристрої, що належать до 7 класу, для заправляння паливом, у тому числі транспортні засоби 

Кл.9:

Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; автостоянкові лічильники (часу); вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; газометри (вимірювальні пристрої); гідрометри; далекоміри; дрібні вимірювальні пристрої; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; лічильники; лічильники обертів; лічильники пройденої відстані для транспортних засобів; лічильники газові; лічильники паливні; покажчики кількості; покажчики рівня бензину; покажчики рівня води 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки