Свідоцтво на торговельну марку № 211849 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 211849 (заявка m201500208): прст клмн
(111)
Номер свідоцтва
211849
(210)
Номер заявки
m201500208
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.01.2025
(220)
Дата подання заявки
14.01.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2016, бюл. № 9/2016
(731)
Заявники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(732)
Власники

Сенченко Тарас Анатолійович;
Вул. Петровського, ###, кв. ###, м. Київ, 03087 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Гупал Олена Володимирівна;
Вул. Якуба Коласа, 21, кв. 387, м. Київ, 03146

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентне та юридичне бюро «Орбіс»;
Вул. Полтавська, 10, оф. 243, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; 3D-окуляри; автовідповідачі телефонні; акумулятори електричні; акумулятори для мобільних телефонів; акумулятори електричні до транспортних засобів; акустичні пристрої зв'язку; аноди; анодні батареї; антени; апарати для дистанційного керування; апарати електричні для дистанційного запалювання; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; аудіо-, відеоприймачі; аудіо-, відеотехніка; аудіовізуальні навчальні засоби; бакени (буї, маяки) світиві; баласти до освітлювальних пристроїв; банки акумуляторів електричних; батареї для запалювання; батареї електричні; бездротові телефони; біноклі; блоки пам'яті комп'ютера; браслети для тримання мобільних телефонів, портативних комп'ютерів, ПК-блокнотів, комунікаторів, МР3-плеєрів; виводи (клеми) (електричні); вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з'єднувачі); вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; відеокамери; відеокасети; відео-няня (відеопристрої для пильнування за немовлятами); відеотелефони; відповідачі телефонні; візири до фотоапаратів; візирні труби для вогнепальної зброї; оптичні приціли для вогнепальної зброї; волоконні оптичні жильники (кабелі); гальванічні батареї; гальванічні елементи; гарнітура для телефонів; гарнітура бездротова для мобільних телефонів; гучномовці; далекоміри; CD-диски; DVD-диски; CDR-диски, DVDR-диски; джукбокси (дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів); диктофони; дискети; диски магнітні; дисководи до комп'ютерів; дрібні вимірювальні інструменти; захисні плівки для портативних електронних, цифрових приладів та мобільних телефонів; захисні екрани для портативних електронних, цифрових приладів та мобільних телефонів; захисні чохли, накладки, футляри для мобільних телефонів, лептопів та портативних носіїв інформації; екрани фотографічні; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електричні адаптери; електричні дверні дзвоники; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); електричні огорожі; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електромагнітні навитки (котушки); електронні етикетки (налички) до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; замки електричні; записники електронні; електронні комплектуючі до комп'ютерів; запобіжники від перенапруги; захисні маски; захисні окуляри для спорту; звукові сигнальні пристрої; звукозаписові диски, грамплатівки; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукопроводи; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси до комп'ютерів; калькулятори кишенькові; карти пам'яті до відеоігрових пристроїв; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; касети з відеоіграми; касети на фотоплатівки; касетні програвачі (плеєри); килимки під комп'ютерні мишки; кінокамери (камери кінознімальні); кодовані магнітні картки; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); компаси морські; планшетні комп'ютери; комп'ютери портативні; комп'ютери комунікаційні; комп'ютери персональні; комп'ютери настільні; міні-комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні периферійні бездротові пристрої; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); лептопи (портативні комп'ютери); лічильники; лічильники обертів; лічильники пройденої відстані; лічильники пройденої відстані для транспортних засобів; магніти; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; мегафони; медіаплеєри портативні; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мікропроцесори; мікрофони; мобільні телефони; стільникові телефони; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); МР3-програвачі; навігаційні прилади та інструменти; навчальна апаратура; наголовні навушники; навушники до телефонів; неонові лампи; нитки розпізнавальні до електричних проводів; ноутбуки (портативні комп'ютери); обмежувачі електричні; оболонки для електричних кабелів (жильників); оптичні вироби; оптичні диски; оптичні носії інформації; операційні системи до комп'ютерів; панелі сенсорні для комп'ютерів; переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; персональні стереопрогравачі; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; пластини акумуляторні; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; прилади для аналізування повітря; прилади для аналізування харчових продуктів; прилади для вимірювання відстані; принтери до комп'ютерів; пристрої для відеозаписування; пристрої для записування на магнітну стрічку; пристрої для обробляння інформації; пристрої для читання електронних книжок; провідники електричні; пристрої електронні для бездротового приймання, зберігання та передачі даних та повідомлень; проводи електричні; проводка електрична; програвачі; програвачі (плеєри) компакт-дисків; програвачі дисків DVD; програмний статок комп'ютерів записаний; проекційні апарати; процесори (головні процесові блоки); пульти керування електричні; радіо до транспортних засобів; радіолампи (вакуумні); радіопейджери (апарати особового радіовиклику); радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; рації переносні; регулівні прилади електричні; регулятори освітлювання електричні; рингтони та графіка (зображення) для мобільних телефонів завантажні; світлокопіювальні апарати; світлопроменеві діоди (LED); світлопроменеві електронні покажчики; сигнальні ліхтарі; сигнальні пристрої; сканери; смартфони; солеміри; сонячні батареї; сонячні панелі для виробляння електроенергії; спідометри (покажчики швидкості); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; сумки, футляри, тримачі, підставки для портативних електронних приладів, цифрових приладів, мобільних телефонів, носіїв інформації; телевізори; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні проводи; телефонні трубки (слухавки); температурні індикатори; температурні індикаторні наклейки, крім призначених на лікарські (медичні) потреби; теплорегулівні пристрої; термоелектронні лампи; термоелектронні трубки; термометри, крім лікарських (медичних); факсимільні апарати; флеш-накопичувачі USB; фотоапарати; фотокопіювальні апарати; футляри шкіряні для мобільних телефонів та мобільних пристроїв; футляри мобільних телефонів зі штучної шкіри; футляри для мобільних телефонів з тканини та текстильних матеріалів; цифрова аудіо-, відео-, фото- і комп'ютерна техніка; цифрові телефони; цифрові фоторамки 

Інші торговельні марки цього власника