Свідоцтво на торговельну марку № 46154 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 46154 (заявка 2002086644): pharmacie de famille
(111)
Номер свідоцтва
46154
(210)
Номер заявки
2002086644
(151)
Дата реєстрації знака
17.01.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.09.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.08.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
08.08.2022
(220)
Дата подання заявки
08.08.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.01.2005, бюл. № 1/2005
(731)
Заявники

«Палма Груп С. А.»;
Авеню Борегар, 1 СН-1700, Фрібург, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

«Палма Груп С. А.»;
Авеню Борегар, 1 СН-1700, Фрібург, Швейцарія (CH)

(740)
Довірена особа

Спасський Ілля Олегович;
А/с 140, м. Одеса, 65114

(750)
Адреса для листування

«Патентсервіс Лтд», Спасський Ілля Олегович;
А/с 140, м. Одеса, 65114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Аптечки першої допомоги; вітамінні препарати; лікарські (медичні) аптечки переносні; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати 

Інші торговельні марки цього власника